Mellersta Österbottens Familjerådgivningscentral

Familjerådgivningscentralen erbjuder professionell samtalshjälp i frågor som rör parförhållandet och familjelivet, samt i samband med olika livskriser. Samtalen är konfidentiella och avgiftsfria.

Gustaf Adolfs gata 16, 3:e våningen
67100 Karleby

Tidsbeställning
050 3147 464
måndag kl 8–12
tisdag kl 10–12
onsdag–fredag kl 8–12

Kontakt kan även tas per e-post:
perheneuvonta.kokkola@evl.fi


Hanna Byskata

perheneuvoja - familjerådgivare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet


Ann-Marie Granholm

perheneuvoja - familjerådgivare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

Carina Granskog-Holm

vastaanottosihteeri - mottagningssekreterare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet


Seppo Viljamaa

johtaja / perheneuvoja - direktör / familjerådgivare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet