Kyrkvaktmästare

Kyrkvaktmästaren förbereda kyrkans lokaler för tillbedjan och kyrkliga förrättningar så som dop, äktenskap och välsignelse. Kyrkvaktmästaren hjälper prästen och kantorn, guidar besökare och säkerställer att det tekniska i kyrkans lokaler fungerar.


Edvard Rauhala

suntio-opiskelija - kyrkvaktmästarstuderande

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet - Kokkolan suomalainen seurakunta - Karleby svenska församling

Kidist Ruisaho

suntio-vahtimestari - kyrkvaktmästare-vaktmästare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet - Kokkolan suomalainen seurakunta - Karleby svenska församling


Ilkka Vasalampi

suntio - kyrkvaktmästare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet - Kokkolan suomalainen seurakunta - Karleby svenska församling

Sanna Vidjeskog

puutarhuri - trädgårdsmästare / suntio - kyrkvaktmästare, virkavapaalla

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet - Kokkolan suomalainen seurakunta - Karleby svenska församling