Orgeln i Marie förrättningskapell

Gustav Normann 1879, 16/II Marie kapell.

Restaureringen med rekonstruktion av orgeln gjordes 2016–2017 av orgelbyggarna Olev Kents och Martti Porthan. Den senare stod för intoneringsarbetet.
 

Orgelpiporna till orgeln i Marie förrättningskapell.


I Karleby finska och svenska församlingar finns fyra piporglar; i Gamlakarleby stadskyrka, Karleby sockenkyrka, i Yxpila kyrka och i Marie kapell.

De två huvudorglarna; Åkerman & Lund 2002, 50/III i stadskyrkan och
TH. Frobenius og Sønner 1958, 35/III i sockenkyrkan. Båda orglarna är i flitigt bruk.

Orgelns disposition kan ni ladda ner här i pdf-format.