Karleby begravninsplatser

I Karleby finns tre begravningsplatser:

  • Marie begravningsplats
  • Anna begravningsplats
  • Elisabeth begravningsplats

Utöver dessa tre finns även den historiska begravningsplatsen Katarine gravgård i Karleby centrum.

I underrubrikerna hittar du även specifikt för varje gravgård:

  • gravgårdens karta
  • eventuella minnesmärkesbestämmelser

Reservering av gravplats

Anna och Marie begravningsplatser
Kontoret, Bågvägen 1, 67100 Karleby
Begravningsplatsarbetsledaren ger råd och hjälp i begravningsärenden samt informerar om gravar och deras inlösningspriser. 
Hen är bäst anträffbara per telefon måndag-torsdag kl 9-14, tfn 050 3147 477

Elisabeth begravningsplats
Kontoret, Elisabethvägen 42, 67700 Karleby
Begravningsplatsarbetsledaren och kyrkvaktmästaren ger råd och hjälp i begravningsärenden samt informerar om gravar och deras inlösningspriser. 
De är bäst anträffbara per telefon måndag-torsdag kl 9-14, tfn 050 3147 478

Gravskötsel

Gravskötsel kan beställas på ekonomikontoret mån-fre kl. 9-15, tfn 050 3147 234
Postadress: Västra Kyrkogatan 17, 67100
Besöksadress: Gustaf Adolfs gatan 16, 2:a våningen

Gravstenarna berättar

Sommartid ordnar Karleby Guideförening rf guidade turer på Maria och Elisabeth begravningsplatser.

Karleby kyrkliga samfällighets gravgårdar 

Alla gravgårdar inom Karleby kyrkliga samfällighet hittar du här.