Kyrkbackens församlingshem

(Karleby församlingshem)

Kyrkbackens församlingshem, Karleby.

Kronobyvägen 3, 67100 Karleby

050 314 7559 köksansvarig

0503147560 vaktmästare-städare

320

Församlingshemmet betjänar mångsidigt Karleby finska och svenska församlingars verksamhet. Olika smågrupper, körer, pensionärsgrupper och andra möten hålls i församlingshemmet. Det används också regelbundet för minnesstunder och dop.

Bokningar görs via pastorskansliet:
Västra Kyrkogatan 17, må-fre kl 9-15
06 8296 881

Första våningen

  • Anderssalen är uppkallad efter Karlebys berömde kyrkoherde Anders Chydenius (1729-1803). I salen finns 200 sittplatser och i  matsalen intill ytterligare 120 bordsplatser. I salen hålls minnesstunder, körövningar, familjekyrka, församlingskvällar mm.
  • Annasalen. Namnet erinrar om flera Annor, bl.a. "församlingens mamma" Anna Krook (1905-70). I Annasalen finns 100 sittplatser och i matsalen intill 50 bordsplatser. I Annasalen hålls också ofta minnesstunder och olika tillställningar.
  • Församlingens arbetare har sina arbetsrum i Himmeli. I utrymmet finns en halmkrona av sjögräs, som är bunden av Tuomas Kiviniemi.

Källarvåningen

Några av klasserna i Kyrkbackens finskspråkiga folkskola samt Karleby hushållsskola fungerade tidigare i källarvåningen. Det finns flera ingångar till källarvåningen, också från gaveln mot Kronobyvägen.

  • Öja-auditoriet är beläget i väst, mot Öja. Det används bland annat som mötesrum vid samfällighetens gemensamma kyrkofullmäktiges möten. Där finns 64 sittplatser. Öja-auditoriet uthyrs för sammanträden även till utomstående. Auditoriet är försett med modern teknisk utrustning. Förfrågningar till pastorskansliet, tfn 06 8296 881.
  • Marthasalen används flitigt som trivsam samlingsplats för möten och församlingarnas olika verksamhetskretsar. Namnet minner om den strävsamma och fromma Marta från Betania. I Marthasalen finns 50 sittplatser och möjlighet till servering (också för användare av Öja-auditoriet).
  • Helenasalen är uppkallat efter det första barn i Karleby, som nämns vid namn. Den hemtrevliga Helenasalen är mötesutrymme för mamma-barn-grupper samt övriga barngrupper.
  • Solo är ett litet mötesrum. Församlingsrådet Raija-Liisa Mikkola föreslog namnet i namntävlingen.
  • Tararant är sedan gammalt en mötesplats för den svenska församlingens ungdomar men i den trivsamma salen hålls möten också för vuxna, bibelkretsar etc. Tararant har fått sitt namn efter den närliggande stridsplatsen i Klubbekriget 1597. Minnesplaketten finns vid den stora stenen mellan församlingshemmet och Kronobyvägen.
  • Kissankulma (Katthult) är ett samlingsrum för den finska församlingens dagklubbar. Namnet kommer från Emil i Lönneberga-böckerna. Tidigare användes denna del av huset som garage.

När församlingshemmet på nytt togs i bruk efter grundrenoveringen 2005 organiserades en namntävling för utrymmena. De flesta namnen har föreslagits av Mikko Himanka och Maj-Britt Källström-Himanka.

Församlingshemmets planritning

Kyrkbackens församlingshem stod färdig för användning 1958 för dåvarande Karleby församling. Den kände professorn Erik Kråkström (1919-2009) planerade församlingshemmet, som hör till ett av hans bästa arbeten. Åren 2004-05 grundrenoverades byggnaden med respekt för den ursprungliga planeringen.

I Anderssalen och Öja-auditoriet finns induktionsslinga.

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Hörselslinga Hörselslinga
Skötrum Skötrum
Lekhörna Lekhörna
Parkering Parkering
Rymlig hiss Rymlig hiss
Toalett Toalett
Kaffeservis
Matservis
Kök
Bord med stolar
Wifi
Videokanon
Vit duk
Blädderblock
Piano/flygel
Ljudanläggning
Dopfunt
Catering/köptjänst
Vaktmästare på plats

Evenemang

ti 3.10 kl. 18.00

Kronobyvägen 3, 67100 Karleby

Karasamling

Per Stenberg medverkar.
Öja karagrupp samkör från Öja market kl. 17.30.
Arrangör: Korplaxgruppen och Öja karagruppen
on 4.10 kl. 9.30

Kronobyvägen 3, 67100 Karleby

Familjeklubben

Kontaktperson Ida-Maria Östman, tfn 050 3147 321.
må 9.10 kl. 18.30

Kronobyvägen 3, 67100 Karleby

Bönegrupp för damer

Bönegrupp för damer i Martasalen.
Kontaktperson Siv Löfqvist.
må 23.10 kl. 18.30

Kronobyvägen 3, 67100 Karleby

Bönegrupp för damer

Bönegrupp för damer i Martasalen.
Kontaktperson Siv Löfqvist.
to 26.10 kl. 12.00

Kronobyvägen 3, 67100 Karleby

Silverlänken i Anderssalen

Silverlänken i Anderssalen. Lunch kl. 12 , 10 e. Program kl. 13 - 14.30. Tema: "När livet går sönder". Dagens gäst Anne Peltomaa.
sö 5.11 kl. 11.00

Kronobyvägen 3, 67100 Karleby

må 6.11 kl. 18.30

Kronobyvägen 3, 67100 Karleby

Bönegrupp för damer

Bönegrupp för damer i Martasalen.
Kontaktperson Siv Löfqvist.
ti 14.11 kl. 18.00

Kronobyvägen 3, 67100 Karleby

Karasamling

Öja karagrupp samkör från Öja market kl. 17.30.
Arrangör: Korplaxgruppen och Öja karagruppen