Kyrkbackens församlingshem

(Karleby församlingshem)

Kronobyvägen 3 , 67100 Karleby

Kyrkbackens församlingshem, Karleby.

Kyrkbackens församlingshem  stod färdig för användning 1958 för dåvarande Karleby församling. Den kände professorn Erik Kråkström (1919-2009) planerade församlingshemmet, som hör till ett av hans bästa arbeten. Åren 2004-05 grundrenoverades byggnaden med respekt för den ursprungliga planeringen.
Församlingshemmet betjänar mångsidigt Karleby finska och svenska församlingars verksamhet. Olika smågrupper, körer, pensionärsgrupper och andra möten hålls i församlingshemmet. Det används också regelbundet för minnesstunder och dop.

 

Tilläggsuppgifter:
servicechef, tfn. 050 3147 559
vaktmästare-städare, tfn. 050 3147 560 och 050 3147 565

Bokningar via pastorskansliet:
Västra kyrkogatan 17, vån. 1
06 8296 881 

 

Anderssalen inifrån.

 

Första våningen

• Anderssalen är uppkallad efter Karlebys berömde kyrkoherde Anders Chydenius (1729-1803). I salen finns 200 sittplatser och i  matsalen intill ytterligare 120 bordsplatser. I salen hålls minnesstunder, körövningar, familjekyrka, församlingskvällar mm.
• Annasalen. Namnet erinrar om flera Annor, bl.a. "församlingens mamma" Anna Krook (1905-70). I Annasalen finns 100 sittplatser och i matsalen intill 50 bordsplatser. I Annasalen hålls också ofta minnesstunder och olika tillställningar.
Församlingens arbetare har sina arbetsrum i Himmeli. I utrymmet finns en halmkrona av sjögräs, som är bunden av Tuomas Kiviniemi.

 

Öja-auditoriet.

 

Källarvåningen

Några av klasserna i Kyrkbackens finskspråkiga folkskola samt Karleby hushållsskola fungerade tidigare i källarvåningen. Det finns flera ingångar till källarvåningen, också från gaveln mot Kronobyvägen.

• Öja-auditoriet är beläget i väst, mot Öja. Det används bland annat som mötesrum vid samfällighetens gemensamma kyrkofullmäktiges möten. Där finns 64 sittplatser. Öja-auditoriet uthyrs för sammanträden även till utomstående. Auditoriet är försett med modern teknisk utrustning. Förfrågningar till pastorskansliet, tfn 06 8296 881.
• Marthasalen används flitigt som trivsam samlingsplats för möten och församlingarnas olika verksamhetskretsar. Namnet minner om den strävsamma och fromma Marta från Betania. I Marthasalen finns 50 sittplatser och möjlighet till servering (också för användare av Öja-auditoriet).
• Helenasalen är uppkallat efter det första barn i Karleby, som nämns vid namn. Den hemtrevliga Helenasalen är mötesutrymme för mamma-barn-grupper samt övriga barngrupper.
• Solo är ett litet mötesrum. Församlingsrådet Raija-Liisa Mikkola föreslog namnet i namntävlingen.
• Tararant är sedan gammalt en mötesplats för den svenska församlingens ungdomar men i den trivsamma salen hålls möten också för vuxna, bibelkretsar etc. Tararant har fått sitt namn efter den närliggande stridsplatsen i Klubbekriget 1597. Minnesplaketten finns vid  den stora stenen mellan församlingshemmet och Kronobyvägen.
 Kissankulma (Katthult) är ett samlingsrum för den finska församlingens dagklubbar. Namnet kommer från Emil i Lönneberga-böckerna. Tidigare användes denna del av huset som garage.

När församlingshemmet på nytt togs i bruk efter grundrenoveringen 2005 organiserades en namntävling för utrymmena. De flesta namnen har föreslagits av Mikko Himanka och Maj-Britt Källström-Himanka.

 

 

I Anderssalen och Öja-auditoriet finns induktionsslinga.

Hörselslinga
Handikapptoalett
Parkering
Toalett
Trådlöst nätverk
Handikapp

Evenemang

to 23.9 kl. 12.00

Kronobyvägen 3, 67100 Karleby

to 30.9 kl. 14.00

Kronobyvägen 3, 67100 Karleby

Födelsedagsfest

70-åringar
to 21.10 kl. 14.00

Kronobyvägen 3, 67100 Karleby

Födelsedagsfest

Födelsedagsfest
sö 7.11 kl. 11.00

Kronobyvägen 3, 67100 Karleby

Mässa för stora och små

Efteråt lunch i Anderssalen.
to 18.11 kl. 12.00

Kronobyvägen 3, 67100 Karleby

to 9.12 kl. 12.00

Kronobyvägen 3, 67100 Karleby

sö 9.1 kl. 11.00

Kronobyvägen 3, 67100 Karleby

Babykyrka

Efteråt lunch.