Kyrkbackens församlingshem

(Karleby församlingshem)

Kronobyvägen 3 , 67100 Karleby

Kyrkbackens församlingshem, Karleby.

Kyrkbackens församlingshem  stod färdig för användning 1958 för dåvarande Karleby församling. Den kände professorn Erik Kråkström (1919-2009) planerade församlingshemmet, som hör till ett av hans bästa arbeten. Åren 2004-05 grundrenoverades byggnaden med respekt för den ursprungliga planeringen.
Församlingshemmet betjänar mångsidigt Karleby finska och svenska församlingars verksamhet. Olika smågrupper, körer, pensionärsgrupper och andra möten hålls i församlingshemmet. Det används också regelbundet för minnesstunder och dop.

 

Tilläggsuppgifter:
servicechef, tfn. 050 3147 559
vaktmästare-städare, tfn. 050 3147 560 och 050 3147 565

Bokningar via pastorskansliet:
Västra kyrkogatan 17, vån. 1
06 8296 881 

 

Anderssalen inifrån.

 

Första våningen

• Anderssalen är uppkallad efter Karlebys berömde kyrkoherde Anders Chydenius (1729-1803). I salen finns 200 sittplatser och i  matsalen intill ytterligare 120 bordsplatser. I salen hålls minnesstunder, körövningar, familjekyrka, församlingskvällar mm.
• Annasalen. Namnet erinrar om flera Annor, bl.a. "församlingens mamma" Anna Krook (1905-70). I Annasalen finns 100 sittplatser och i matsalen intill 50 bordsplatser. I Annasalen hålls också ofta minnesstunder och olika tillställningar.
Församlingens arbetare har sina arbetsrum i Himmeli. I utrymmet finns en halmkrona av sjögräs, som är bunden av Tuomas Kiviniemi.

 

Öja-auditoriet.

 

Källarvåningen

Några av klasserna i Kyrkbackens finskspråkiga folkskola samt Karleby hushållsskola fungerade tidigare i källarvåningen. Det finns flera ingångar till källarvåningen, också från gaveln mot Kronobyvägen.

• Öja-auditoriet är beläget i väst, mot Öja. Det används bland annat som mötesrum vid samfällighetens gemensamma kyrkofullmäktiges möten. Där finns 64 sittplatser. Öja-auditoriet uthyrs för sammanträden även till utomstående. Auditoriet är försett med modern teknisk utrustning. Förfrågningar till pastorskansliet, tfn 06 8296 881.
• Marthasalen används flitigt som trivsam samlingsplats för möten och församlingarnas olika verksamhetskretsar. Namnet minner om den strävsamma och fromma Marta från Betania. I Marthasalen finns 50 sittplatser och möjlighet till servering (också för användare av Öja-auditoriet).
• Helenasalen är uppkallat efter det första barn i Karleby, som nämns vid namn. Den hemtrevliga Helenasalen är mötesutrymme för mamma-barn-grupper samt övriga barngrupper.
• Solo är ett litet mötesrum. Församlingsrådet Raija-Liisa Mikkola föreslog namnet i namntävlingen.
• Tararant är sedan gammalt en mötesplats för den svenska församlingens ungdomar men i den trivsamma salen hålls möten också för vuxna, bibelkretsar etc. Tararant har fått sitt namn efter den närliggande stridsplatsen i Klubbekriget 1597. Minnesplaketten finns vid  den stora stenen mellan församlingshemmet och Kronobyvägen.
 Kissankulma (Katthult) är ett samlingsrum för den finska församlingens dagklubbar. Namnet kommer från Emil i Lönneberga-böckerna. Tidigare användes denna del av huset som garage.

När församlingshemmet på nytt togs i bruk efter grundrenoveringen 2005 organiserades en namntävling för utrymmena. De flesta namnen har föreslagits av Mikko Himanka och Maj-Britt Källström-Himanka.

 

 

I Anderssalen och Öja-auditoriet finns induktionsslinga.

Hörselslinga
Handikapptoalett
Parkering
Toalett
Trådlöst nätverk
Handikapp

Evenemang

on 1.12 kl. 9.30

Kronobyvägen 3, 67100 Karleby

Föräldra-barn gruppen

Föräldra-barn gruppen i Helena-salen, Kyrkbackens församlingshem.

Ledare Tarja Jakobsén, tfn 050 3147 323
sö 5.12 kl. 17.00

Kronobyvägen 3, 67100 Karleby

GloriaDei mässa

Välkommen till hela familjens GloriaDei-mässa
i Anderssalen (Obs. Platsen!)

Tillsammans med
Albert Häggblom, Magnus Dahlbacka, Per Stenberg, Anton Wargh, Emilia och David Lövsund m.fl.
Tuija Nygård delar med sig.
Projektkör under ledning av Niklas Lindvik
Program för barnen under predikan
Kvällsbit efter mässan
Mässan är delvis tvåspråkig; svensk/finsk
ti 7.12 kl. 15.00

Kronobyvägen 3, 67100 Karleby

Advent- och julsånger med församlingskören

Advent- och julsånger med församlingskören, Sonja Smedjebacka. Servering.
on 8.12 kl. 9.30

Kronobyvägen 3, 67100 Karleby

Föräldra-barn gruppen

Föräldra-barn gruppen i Helena-salen, Kyrkbackens församlingshem.

Ledare Tarja Jakobsén, tfn 050 3147 323
to 9.12 kl. 12.00

Kronobyvägen 3, 67100 Karleby

Silverlänken

Silverlänken i Annasalen. Lunch kl. 12. Julprogram från kl. 13. Talare Jan Nygård, violin Ester Vidjeskog
ti 14.12 kl. 14.30

Kronobyvägen 3, 67100 Karleby

Samtal kring sorg

Samtalsgruppen kring sorg och ensamhet i Tararant
on 15.12 kl. 9.30

Kronobyvägen 3, 67100 Karleby

Föräldra-barn gruppen

Föräldra-barn gruppen i Helena-salen, Kyrkbackens församlingshem.

Ledare Tarja Jakobsén, tfn 050 3147 323
sö 9.1 kl. 11.00

Kronobyvägen 3, 67100 Karleby

Babykyrka

Efteråt lunch.