Karleby begravningsplatser

I Karleby finns tre begravningsplatser:

  • Marie begravningsplats
  • Anna begravningsplats
  • Elisabeth begravningsplats

Utöver dessa tre finns även den historiska begravningsplatsen Katarine gravgård i Karleby centrum.

I underrubrikerna hittar du även specifikt för varje gravgård:

  • gravgårdens karta
  • eventuella minnesmärkesbestämmelser

Reservering av gravplats

Anna och Marie begravningsplatser
Kontoret, Bågvägen 1, 67100 Karleby
Begravningsplatsarbetsledaren ger råd och hjälp i begravningsärenden samt informerar om gravar och deras inlösningspriser. 
Hen är bäst anträffbara per telefon måndag-torsdag kl 9-14, tfn 050 3147 482

Elisabeth begravningsplats
Kontoret, Elisabethvägen 42, 67700 Karleby
Begravningsplatsarbetsledaren och kyrkvaktmästaren ger råd och hjälp i begravningsärenden samt informerar om gravar och deras inlösningspriser. 
De är bäst anträffbara per telefon måndag-torsdag kl 9-14, tfn 050 3147 478

Gravskötsel

Gravskötsel kan beställas på ekonomikontoret mån-fre kl. 9-15, tfn 050 3147 234
Postadress: Västra Kyrkogatan 17, 67100
Besöksadress: Gustaf Adolfs gatan 16, 2:a våningen

Avgifter för gravskötsel hittar du här.

Gravstenarna berättar

Sommartid ordnar Karleby Guideförening rf guidade turer på Maria och Elisabeth begravningsplatser.

Karleby kyrkliga samfällighets gravgårdar 

Alla gravgårdar inom Karleby kyrkliga samfällighet hittar du här.