Små händer håller en jordglob.

 

Mission

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem:
"Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar intill tidens slut" . - Matt 28:18-20

Mission är alla församlingsbors gemensamma uppgift att i handling och ord vittna om Guds kärlek i Jesus Kristus.

Kaplan Jani Koivusalo är församlingens missionsansvariga teolog. Han leder arbetet för missionen tillsammans med missionssekreterare Heidi Sundström och missionsdirektionen. Kontakta gärna Jani eller Heidi om du har frågor, idéer eller kommentarer.

Till direktionen hör Johnny Vidjeskog, ordf., Marko Aarnio, Peter Esberg, Gunilla Wiklund-Andersson, Sonja Smedjebacka, Juliana Sten, Anton Wargh. Suppleanter är Julia Esberg och Johan Kortell.

Vill du stöda missionsarbetet, kontakta missionssekreterare Heidi Sundström.

Församlingen stöder följande missionsprojekt

  • SAT- 7 Kristen satellit-TV till Arabvärlden, FMS
  • Folkmissionens bibelöversättningsarbete i Bortre Asien
  • SLEF:s församlingsarbete i Främre Asien 

Lettlandsarbete

En arbetsgrupp leder Lettlandsarbetet bestående av Jan Nygård (ordf.), Peter Bäck, Carola Kankkonen,  Gustav Kortell, Maria Wiik-Kortell, Erica Nygård, Tomas Enlund och Gunilla Wiklund-Andersson.

Arbetsgruppen arbetar för:

  • Kristian Davids skola i Madona. Denna är en kristen skola med elever från åk 1-9. Skolan fungerar som en kommunitet.
  • Rezekne lutherska församling i Rezekne.

 

Vid frågor, tag kontakt:

ungdomsarbetsledare, missionssekreterare

Karleby svenska församling