Diakonins jubileumslogo.Diakoni

Diakoni är kyrkans grunduppgift. Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. 

Diakonin vill skapa mötesplatser som hjälper människor att hitta mening i livet och motverka utanförskap och tristess.
Diakonin vill ge stöd och hjälp när livet känns svårt. När ensamhet, sorg, nedstämdhet, relationsproblem eller något annat bekymmer känns svårt kan du vända dig till församlingens diakoniarbetare.

Diakoni är en gemensam strävan:

- till solidaritet och kärlek till din nästa

- att finnas till för varandra

- att dela även de svåraste sakerna i livet

- att ge uppmuntran och att hjälpa att hitta framtidstro

Diakoniarbete utförs av anställda diakonirbetare och volontärer.

Att hjälpa vår nästa är ett gemensamt ansvar!

 

Rousett med två hjärtan.

 

Hur kan du hjälpa?

- finnas till som stöd för någon

- anmäla dig som volontär

- delta i tex Gemensat ansvar-insamlingar

- genom att kontakta en diakoniarbetare: fråga vad du kan göra eller berätta vad du vill göra

 

Diakonin utgår från Jesu exempel och undervisning. Om sitt eget uppdrag sade Jesus:

”Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.”
Lukas 4:18

Gammal kvinna pratar i telefon.

Vi kan ge hjälp bl.a. i form av: 

  • samtal 
  • förbön 
  • kontakt med olika myndigheter 
  • hembesök 
  • tillfälligt ekonomiskt stöd

Fundera inte på om du kan ringa. Bara ring!

 

Under coronapandemin kan inga uppvaktningsbesök göras på grund av säkerhetsskäl. Tills vidare kommer 90-åringarna och äldre att få ett födelsedagskort via posten. Någon från församlingen kommer också att ringa upp och gratulera.

Kvinna pratar med en person som sitter vänd med ryggen mot kameran.

 

Diakonimottagning

Välkommen till diakonimottagningen, vi finns till för dig, i små eller stora frågor.

Det här kostar ingenting för dig och alla diakoner och diakoniarbetare har tystnadsplikt.

Ta frimodigt kontakt om du vill

  • ha samtal
  • få besök
  • diskutera din situation med någon

Tillsvidare hålls inte någon öppen diakonimottagning. Diakoniarbetarna är tillgängliga per telefon eller e-post.

 

Knäppta händer som bildar en ring.

 

Silverlänken

Silverlänken för pensionärer och andra intresserade samlas i Kyrkbackens församlingshem kl. 12 med inledande matservering och efterföljande program en torsdag per månad. Eftersom Silverlänken är församlingens verksamhet, behöver man inte vara medlem i någon pensionärsförening för att vara med.

Mera information om kommande Silverlänken-samlingar hittar du i evenemangskallendern och i samfällighetens församlingssidor i Kokkola-tidningen.

Vill du stöda diakonin?

Det kan du göra genom att
• köpa diakonins minnesadresser från pastorskansliet 
• göra en inbetalning till församlingens diakonikassa. Mer information hur du kan stöda med ett bidrag fås från pastorskansliet eller av diakoniarbetarna.

Häck med ett hål i form av ett hjärta.

 

Specialdiakoni

Ansvarig för gatumission och arbete bland missbrukare och kriminella är specialdiakon Anne Laine.

Diakonimottagning ger stöd och hjälp för vardagen, utan tidsbeställning.

Läs mer om specialdiakonigrupperna (på finska)

 

Tag kontakt med församlingens diakoner!

diakon - tjänstledig

Karleby svenska församling

diakon - tjänstledig

Karleby svenska församling