För teckenspråkiga och hörselskadade

Vi vill också erbjuda teckenspråkiga och hörselskadade möjligheter att delta i kyrkans aktiviteter. De flesta kyrkor har en induktionsslinga som underlättar hörandet. Vi försöker också använda undertexter i alla våra videor när det är möjligt.

Dövarbetet i Borgå stift

Dövprästen erbjuder döva gudstjänster, förrättningar och annan kyrklig service på finlandssvenskt teckenspråk.

Dövprästen i Borgå stift heter Maria Lindberg.

Dövprästens arbetsuppgifter är:​​​​​​ 
- att hålla mässor och förrättningar på finlandssvenskt teckenspråk
- att göra hembesök och besöka äldreboende för döva.
- att vara ansvarig utgivare för dövas församlingsblad

Dövprästen samabetar gärna med olika församlingar och föreningar vid gudstjänster och för att sprida information om tillgänglighet i kyrkan.

Kontaktinformation:

Maria Lindberg
dövpräst i Svenskfinland
Toiminnallinen yksikkö / Kyrkans verksamhet
ETELÄRANTA 8, 00130 Helsingfors

maria.lindberg@evl.fi
tfn 050 342 7129