Ett paragraftecken lutar sig mot en stenvägg.

Karleby kyrkliga samfällighet och dess församlingars regelsamling

Den kyrkliga samfällighetens och församlingarnas organ, deras administration, förfaranden och arbetsfördelning bestäms om i olika slags förvaltningsdokument. 

Grundstadga 

Karleby kyrkliga samfällighets grundstadga bestämmer om både Karleby kyrkliga samfällighets och dess församlingars verksamhet. 

Grundstadga 

Förvaltningsstadgar

Karleby kyrkliga samfällighet och dess församlingar har alla egna förvaltningsstadgar. Förvaltningsstadgan bestämmer om ordnandet av förvaltning och verksamhet, förflyttandet av beslutanderätt till en direktion eller ledande tjänsteinnehavare samt om förvaltningsorgans beslutsfattande och mötesförfaranden. 

Karleby kyrkliga samfällighets förvaltningsstadga
Karleby finska församlings förvaltningsstadga (på finska)
Karleby svenska församlings förvaltningsstadga
Kelviå församlings förvaltningsstadga (på finska)
Lochteå församlings förvaltningsstadga (på finska)

Ekonomistadga

Med ekonomistadgan styr gemensamma kyrkofullmäktige beredningen och innehållet i budgeten samt i verksamhets- och ekonomiplanen, egendomsförvaltningen och penningväsendet, bokföringen och bokslutet samt revisionen och den interna övervakningen. 

Ekonomistadga