Medlemsstatistik 2023

Siffran för 2022 ligger inom parentes.

Statistiken kan laddas ner i pdf-format här. Den uppfyller inte tillgänglighetskraven.

Karleby finska församling

Döpta barn 217 (226)
Avlidna 260 (263)
Inflyttade 972 (1.036)
Utflyttade 854 (979)
Inskrivna i kyrkan 129 (165)
Utträdda ur kyrkan 466 (520)
Medlemsantal 1.1.2023 23.643 (23.983)
Medlemsantal 31.12.2023 23.364 (23.643)

Karleby svenska församling

Döpta barn 47 (44)
Avlidna 90 (82)
Inflyttade 107 (103)
Utflyttade 116 (106)
Inskrivna i kyrkan 21 (16)
Utträdda ur kyrkan 70 (48)
Medlemsantal 1.1.2023 5.484 (5.557)
Medlemsantal 31.12.2023 5.403 (5.484)

Kaustby och Ullava församling

Döpta barn 26 (35)
Avlidna 58 (39)
Inflyttade 99 (153)
Utflyttade  176 (163)
Inskrivna i kyrkan  11 (10)
Utträdda ur kyrkan 23 (31)
Medlemsantal 1.1.2023 4.238 (4.272)
Medlemsantal 31.12.203 4.119 (4.238)

Kelviå församling

Döpta barn 31 (23)
Avlidna 40 (38)
Inflyttade 106 (135)
Utflyttade 126 (119)
Inskrivna i kyrkan 13 (14)
Utträdda ur kyrkan 40 (50)
Medlemsantal 1.1.2023 3.543 (3.574)
Medlemsantal 31.12.2023 3.488 (3.543)

Lochteå församling

Döpta barn 14 (20)
Avlidna 29 (31)
Inflyttade 66 (81)
Utflyttade 84 (116)
Inskrivna i kyrkan 6 (5)
Utträdda ur kyrkan 16 (18)
Medlemsantal 1.1.2023 2.082 (2.141)
Medlemsantal 31.12.2023 2.040 (2.082)

Halso församling

Döpta barn mindre än 5 (6)
Avlidna 24 (20)
Inflyttade 12 (26)
Utflyttade 37 (42)
Inskrivna i kyrkan mindre än 5 (mindre än 5)
Utträdda ur kyrkan mindre än 5 (5)
Medlemsantal 1.1.2023 889 (922)
Medlemsantal 31.12.2023 839 (889)

Karleby kyrkliga samfällighets församlingar totalt

Döpta barn 337 (354)
Avlidna  501 (473)
Inflyttade 1.362 (1.535)
Utflyttade 1.394 (1.525)
Inskrivna i kyrkan 180 (210)
Utträdda ur kyrkan  619 (672)
Medlemsantal 1.1.2023 39.879 (40.449)
Medlemsantal 31.12.2023 39.253 (39.879)