Medlemsstatistik 2020

Siffran för 2019 ligger inom parentes.

Statistiken kan laddas ner i pdf-format här. Den uppfyller inte tillgänglighetskraven.

Karleby finska församling

Döpta barn 246 (263)
Avlidna 240 (229)
Inflyttade 1.108 (1.066)
Utflyttade 1.053 (991)
Inskrivna i kyrkan 142 (130)
Utträdda ur kyrkan 390 (522)
Medlemsantal 1.1.2020 24.413 (24.702)
Medlemsantal 31.12.2020 24.234 (24.413)

Karleby svenska församling

Döpta barn 46 (51)
Avlidna 78 (59)
Inflyttade 117 (124)
Utflyttade 119 (140)
Inskrivna i kyrkan 21 (9)
Utträdda ur kyrkan 49 (64)
Medlemsantal 1.1.2020 5.724 (5.795)
Medlemsantal 31.12.2020 5.659 (5.724)

Kaustby och Ullava församling

Döpta barn 40 (37)
Avlidna 54 (48)
Inflyttade 127 (131)
Utflyttade 177 (168)
Inskrivna i kyrkan 10 (9)
Utträdda ur kyrkan 37 (25)
Medlemsantal 1.1.2020 4.401 (4.460)
Medlemsantal 31.12.2020 4.307 (4.401)

Kelviå församling

Döpta barn 38 (33)
Avlidna 37 (39)
Inflyttade 142 (125)
Utflyttade 147 (174)
Inskrivna i kyrkan 10 (12)
Utträdda ur kyrkan 31 (48)
Medlemsantal 1.1.2020 3.662 (3.751)
Medlemsantal 31.12.2020 3.637 (3.662)

Lochteå församling

Döpta barn 28 (21)
Avlidna 22 (22)
Inflyttade 56 (67)
Utflyttade 82 (109)
Inskrivna i kyrkan 3 (3)
Utträdda ur kyrkan 19 (15)
Medlemsantal 1.1.2020 2.196 (2.253)
Medlemsantal 31.12.2020 2.160 (2.196)

Halso församling

Döpta barn 4 (8)
Avlidna 16 (18)
Inflyttade 22 (35)
Utflyttade 37 (53)
Inskrivna i kyrkan 4 (2)
Utträdda ur kyrkan 6 (8)
Medlemsantal 1.1.2020 974 (1.008)
Medlemsantal 31.12.2020 944 (974)

Karleby kyrkliga samfällighets församlingar totalt

Döpta barn 402 (405)
Avlidna 447 (397)
Inflyttade 1.572 (1.513)
Utflyttade 1.615 (1.582)
Inskrivna i kyrkan 190 (163)
Utträdda ur kyrkan  532 (674)
Medlemsantal 1.1.2020 41.370 (40.961)
Medlemsantal 31.12.2020 40.941 (40.395 *)
* Siffran omfattar inte Halso församlings medlemsantal eftersom Halso församling gick med  i Karleby kyrkliga samfällighet den 1.1. 2020.