Medlemsstatistik 2021

Siffran för 2020 ligger inom parentes.

Statistiken kan laddas ner i pdf-format här. Den uppfyller inte tillgänglighetskraven.

Karleby finska församling

Döpta barn 274 (246)
Avlidna 213 (240)
Inflyttade 1.013 (1.108)
Utflyttade 1.005 (1.053)
Inskrivna i kyrkan 142 (142)
Utträdda ur kyrkan 449 (390)
Medlemsantal 1.1.2021 24.234 (24.413)
Medlemsantal 31.12.2021 23.983 (24.234)

Karleby svenska församling

Döpta barn 55 (46)
Avlidna 70 (78)
Inflyttade 112 (117)
Utflyttade 177 (119)
Inskrivna i kyrkan 19 (21)
Utträdda ur kyrkan 48 (49)
Medlemsantal 1.1.2021 5.659 (5.724)
Medlemsantal 31.12.2021 5.557 (5.659)

Kaustby och Ullava församling

Döpta barn 25 (40)
Avlidna 55 (54)
Inflyttade 174 (127)
Utflyttade 157 (177)
Inskrivna i kyrkan 6 (10)
Utträdda ur kyrkan 29 (37)
Medlemsantal 1.1.2021 4.307 (4.401)
Medlemsantal 31.12.2021 4.272 (4.307)

Kelviå församling

Döpta barn 24 (38)
Avlidna 35 (37)
Inflyttade 126 (142)
Utflyttade 151 (147)
Inskrivna i kyrkan 8 (10)
Utträdda ur kyrkan 37 (31)
Medlemsantal 1.1.2021 3.637 (3.662)
Medlemsantal 31.12.2021 3.574 (3.637)

Lochteå församling

Döpta barn 11 (28)
Avlidna 43 (22)
Inflyttade 112 (56)
Utflyttade 79 (82)
Inskrivna i kyrkan 5 (3)
Utträdda ur kyrkan 30 (19)
Medlemsantal 1.1.2021 2.160 (2.196)
Medlemsantal 31.12.2021 2.141 (2.160)

Halso församling

Döpta barn 5 (4)
Avlidna 19 (16)
Inflyttade 25 (22)
Utflyttade 30 (37)
Inskrivna i kyrkan 4 (4)
Utträdda ur kyrkan 9 (6)
Medlemsantal 1.1.2021 944 (974)
Medlemsantal 31.12.2021 922 (944)

Karleby kyrkliga samfällighets församlingar totalt

Döpta barn 394 (402)
Avlidna 435 (447)
Inflyttade 1.562 (1.572)
Utflyttade 1.599 (1.615)
Inskrivna i kyrkan 184 (190)
Utträdda ur kyrkan  602 (532)
Medlemsantal 1.1.2021 40.941 (41.370)
Medlemsantal 31.12.2021 40.449 (40.941)