Karleby svenska församlings tillgänglighetsutlåtande


Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen https://www.karlebysvenskaforsamling.fi/ och har gjorts 23.9.2020 och uppdaterats 21.7.2023.

Karleby svenska församling strävar efter att garantera likvärdig digital tillgänglighet för alla. Vi förbättrar kontinuerligt användarupplevelsen och tillämpar lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Utvärderingsmetoder

Karleby svenska församling bedömer tillgängligheten för denna webbplats med hjälp av följande metoder:

  • Vi har själva bedömt tjänstens tillgänglighet 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

  • Webbplatsen uppfyller i dagsläge delvis tillgänglighetskraven.

Webbplatsens icke-tillgängliga innehåll

Användarna kan ännu stöta på vissa problem på webbplatsen. Nedan följer en beskrivning av identifierade tillgänglighetsproblem. Ta kontakt med oss om du noterar problem på sidan som inte finns med i förteckningen.

Innehållet nedan är inte tillgängligt av följande orsaker:

1) Webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till alla delar.

Bildernas textmotsvarigheter (alt-texter)

För en del av bilderna saknas textmotsvarigheter eller så beskriver textmotsvarigheten inte bildens innehåll tillräckligt bra. Vi korrigerar de texter som saknas så snart som möjligt. (WCAG 1.1.1)

Tabeller

På vår webbplats finns nedladdningsbara tabeller där det förekommer brister i markeringen av rubrikraden. Samma information som i tabellen finns på våra hemsidor i tillgängligt format.

Trasiga länkar

På vår webbplats kan förekomma trasiga länkar, vi korrigerar dem så snart som möjligt. Meddela oss om du upptäcker en länk som inte fungerar.
(WCAG 2.4.4)

Dokument (Pdf, Word):

Alla dokument på vår webbplats är för närvarande inte helt tillgängliga, Vi åtgärdar filerna så att de blir tillgängliga så snart som möjligt. Meddela oss om du noterar brister. Du kan fråga efter innehållet i dokumenten via kontaktuppgifterna nedan.
(WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2)

Videor:

Våra videor har textning med undantag av videor publicerade före 23.9.2020, som inte omfattas av lagstiftningen. Nya videon textas inom två veckor.
(WCAG 1.2.2, 1.2.5)

Publikationssystemets tillgänglighetsbrister:

Tangentbordsmarkörens synlighet

WCAG 2.4.7

Markering av rubriker

WCAG 1.3.1

Namngivning av infogat innehåll  

WCAG 1.1.1

Fel i det tekniska genomförandet

WCAG 4.1.2

Möjlighet att med skärmläsarprogram hoppa förbi återkommande innehåll

WCAG 2.4.1

2) Oskälig belastning 

Direktstreamade, på vår Youtubekanal, sparade videor (till exempel gudstjänster) är på grund av oskälig belastning inte textade.

3) Omfattas inte av lagstiftningen

Dokument (Pdf, Word, Powerpoint, Excel):

En del av pdf-filerna har publicerats före 23.9.2018. Dessa omfattas inte av lagens tillämpningsområde, och är inte nödvändigtvis tillgängliga. Uppgifterna i en fil i icke-tillgänglig form får man genom att fråga efter dem via kontaktuppgifterna nedan, (17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

Kartor

På webbplatsen visas en del uppgifter med hjälp av en kartvy. Vägvisande information som presenteras med hjälp av kartor erbjuds i tillgänglig form på webbplatsen i form av text. Kartor som inte är avsedda för navigationsbruk omfattas inte av lagstiftningen. (3 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

Videor:

På vår webbplats finns videor som har publicerats före 23.9.2020 och som inte har textning eller syntolkning. (17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

Ljudinspelningar

På vår webbplats finns ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020 och som saknar textmotsvarighet. (17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

Arkiverat webbinnehåll

På webbplatsen finns webbinnehåll som har arkiverats före 23.9.2020 och som inte omfattas av lagens tillämpningsområde. (17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster).


Upptäckte du tillgänglighetsbrister på vår webbplats? Berätta för oss och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen. Vi tar gärna emot respons på tillgängligheten på denna webbplats.


Ge tillgänglighetsrespons med denna webblankettÖppna länk i ny flik

Per e-post till: info.kokkola@evl.fi

Andra kanaler:

Telefon: 050 3147 448, 050 3147 449

Postadress: Västra Kyrkogatan 17, 67100 Karleby

För publikationssystemet för webbplatsen och dess tekniska tillgänglighet svarar Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation. Om du vill ge respons om publikationssystemets tillgänglighet till Kyrkans kommunikation, använd blanketten nedan.

Ge tillgänglighetsrespons med denna webblankettÖppna länk i ny flik

Den målsatta tiden för att besvara respons är normalt två veckor.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på vår webbplats, kontakta först oss som upprätthåller webbplatsen. Det kan ta upp till 14 dagar att få svar.  Om du inte är nöjd med vårt svar eller om du inte alls får något svar inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland anger tydligt på sin webbplats hur man kan lämna in klagomål och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten:

Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
Telefonnummer till växeln: 0295 016 000
Gör anmälan med webblankett

Kompatibilitet med webbläsare

Webbsidan har designats att vara kompatibel med följande webbläsare:

Chrome (Windows, Mac), nyaste versionen
Edge ((Windows, Mac), nyaste versionen
Firefox (Windows, Mac), nyaste versionen
Safari (Mac), nyaste versionen

Teknik

Tillgängligheten på denna webbplats beror på funktionen hos följande tekniker:

HTML
WAI-ARIA
CSS
Javascript

Information om tillgängligheten i Karleby svenska församlings kanaler i sociala medier

Facebooksidan Karleby svenska församling

Alla videor som har publiserats före 1.9.2020 är inte textade. En del av videona har textning som är fastbränd i bilden så att de inte kan läsas med skärmläsare. En del bilder som publicerats saknar alternativ text. I de fall där själva bilden inte har alternativ text så har den skrivits i som bildtext i själva inlägget. 

Instagramkontot karlebysvenskaforsamling

Bilder som publicerats före 1.9.2020 har inte alternativa texter. Även nya bilder kan sakna alternativa texter. I de fall där själva bilden inte har alternativ text så har den skrivits i som bildtext i själva inlägget. 

Youtubekontot Karleby svenska församling 

Alla videor som har lanserats före 1.9.2020 är inte textade. Via Youtubekanalen gör vi också strömningar. Om strömningarna inte textas så tas de bort eller så står det i beskrivningen att de inte är textade. Om strömningarna inte textas så tas de bort inom 14 dagar.

Denna webbplats har uppdaterats efter att betydande förändringar gjorts.

21.7.2023