Livets fester och begravning

Tag kontakt
Om du har frågor eller vill boka utrymmen och präster till dop, bröllop eller begravningar, tag kontakt med pastorskansliet.

Västra kyrkogatan 17, Karleby
tfn 06 8296 880

Församlingens utrymmen kan hyras för privat bruk, t ex för familjefester. Hyra för utrymmena debiteras enligt gällande prislista. Observera att församlingens utrymmen är alkoholfria, dvs det är inte tillåtet att servera eller avnjuta alkohol där.

Catering kan beställa till familjefester som hålls i Karleby kyrkliga samfällighets utrymmen.

Lägercentren och catering kan bokas via serviceshefen, tfn 050 3147 540

 

 

Tillsammans i glädje och sorg

Vi vill finnas till som en medvandrare i livets alla skiften. I nöd och lust, i glädje och sorg - från vaggan till graven. Vi önskar förmedla något av Guds närvaro i stunden och göra livets milstolpar till varma, minnesvärda stunder. Planering, förberedelser och förrättande av dop, konfirmation, bröllop och begravning skall kännas okomplicerat och inbjudande.

Angående frågor gällande förrättningar kan du alltid ta kontakt med personalen på pastorskanliet eller någon av prästerna.

Välsignelse av hem

När ett hem välsignas tackar vi Gud och ber om välsignelse för dem som bor i hemmet, och om att kärlek ska få råda i hemmet.

Välsignelse av hem kan göras på många olika sätt. Välsignelsen kan kombineras till exempel med en invigningsfest, ett barndop, en vigsel till äktenskap eller någon annan familjehögtid.

Olika utrymmen kan välsignas

Oftast välsignas hem efter inflyttning eller när man skapar ett första gemensamt hem. Du kan också be om att få välsignelse för ditt sommarställe, eller andra utrymmen som en affär eller en läkarmottagning.

Välsignelse av hem kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.