Varifrån hjälp i sorgen?

Det tar tid att komma över sorgen. När begravningen är över och alla praktiska detaljer kring den är avklarade, blir det mera tid över för sorgen. Förlusten tär både psykiskt och fysiskt. Den sörjande behöver ofta någon som lyssnar.

De anhöriga och vännerna har en viktig roll som lyssnare. Även församlingens personal kan stå till tjänst med att lyssna och samtala.

I Karleby svenska församling ordnas sorgegrupper varje år. I prosteriet finns också sorgegrupper för yngre personer och för anhöriga som förlorat någon genom självmord. Dessutom ordnas grupper för dem som förlorat ett barn enligt behov. Tidpunkterna anges i tidningen Kokkola, men förfrågningar kan också göras via hemförsamlingen.