En filt med garnnystan och stickinstruktioner samt två kvinnor med ryggen mot kameran.

 

Missionskretsar

Du är varmt välkommen att komma med i gemenskapen i de olika grupperna. Tala gärna med kontaktpersonen för mera information.

Evangelieföreningens syförening torsdagar kl. 18 i Brasrummet, Mikaelsalens övre våning. Kontaktperson Tom Nygård, tfn 050 3504 271.

Korplax missionssyförening ungefär varannan vecka kl. 18 i hemmen.
Kontaktperson Ulla Mattsson, tfn 050 3668 841.

Linnusperä missionssyförening varannan onsdag kl. 13 i Bystugan vid Villa skola. Kontaktperson Greta Store, tfn 06 8301 134.

Rödsö missionsjunta varannan onsdag kl. 19 hos Barbro Indola, tfn 050 0569 323.

Närvilä syförening tisdagar kl 15 i Närvilä bönehus. Kontaktperson Ruth Holmberg, tfn 050 5736 209.

Missionssyförening i Brasrummet, Mikaelsalens övre våning, tisdagar kl. 13. Kontaktpersoner Barbro Indola, tfn 050 0569 323 och Åsa Tylli tfn 050 3147 311.

Öja missionssyförening måndagar kl. 13 i Öja bykyrka. Kontaktperson Berit Sweins, tfn 06 8340 524.