Frivilligt arbetet i Karleby svenska fösamling

Kontaktpersoner för olika uppgifter.

Församlingsfadder:
Anne Silfverberg, 050 3147 227

Gudstjänstmedhjälpare,
Sockenkyrkan:
Trygve Borg, 050 516 3072  
Jan Nygård, 050 3147 312.

Gamlakarleby stadskyrka:
Björn Svenfelt, 0400 718 385, Tuija och Tom Nygård, 050 3147 320.

Lettlandshjälpen
Jan Nygård, 050 3147 312

Missionsarbete
Jan Nygård, 050 3147 312

Musiklivet
Martti Laitinen, 050 3147 316


Jani Koivusalo

kaplan

Karleby svenska församling


Martti Laitinen

kantor

Karleby svenska församling


Anne Silfverberg

församlingssekreterare

Karleby svenska församling