Frivilligt arbetet i Karleby svenska fösamling

Kontaktpersoner för olika uppgifter.

Församlingsfadder:
Anne Silfverberg, 050 3147 227

Gudstjänstmedhjälpare,
Sockenkyrkan:
Trygve Borg, 050 516 3072  
Jan Nygård, 050 3147 312.

Gamlakarleby stadskyrka:
Björn Svenfelt, 0400 718 385, Tuija och Tom Nygård, 050 3147 320.

Lettlandshjälpen
Jan Nygård, 050 3147 312

Missionsarbete
Jan Nygård, 050 3147 312

Musiklivet
Martti Laitinen, 050 3147 316