Frivilligt arbetet i Karleby svenska fösamling

Kontaktpersoner för olika uppgifter.

Församlingsfadder:
Anne Silfverberg, 050 3147 227

Gudstjänstmedhjälpare,
Sockenkyrkan:
Trygve Borg, 050 516 3072  

Gamlakarleby stadskyrka:
Björn Svenfelt, 0400 718 385

Lettlandshjälpen
Heidi Sundström, 050 3147 325

Missionsarbete
Heidi Sundström, 050 3147 325

Musiklivet
Martti Laitinen, 050 3147 316


Jani Koivusalo

kaplan

Karleby svenska församlingAnne Silfverberg

församlingssekreterare

Karleby svenska församling