Gamlakarleby stadskyrkas historik

Gamlakarleby stadskyrka är den tredje kyrkan på samma plats. Den första, en liten korskyrka av trä för bara 300 personer, byggdes 1654-55 och revs 1876.

Den andra, också en korskyrka i trä, ritad av Th. Granstedt, invigdes på Mikaelidagen 1877 och rymde 1000 personer. Kyrkan brann ned till grunden natten till trettondagen 1958. Lågorna förstörde kyrkans nybyggda 42-stämmiga tyska Walcker-orgel, jämte även historiskt värdefulla ljuskronor, lampetter samt kyrkklockor. Från sakristian lyckades man rädda bl.a. en del gamla och festliga mässkrudar.

Den nuvarande De profundis-kyrkan (Ur djupen, enligt Psaltaren 130), ritad av arkitekt Aarne Nuortila, invigdes första advent 1960. I koret finns en stor glasmålning Jag är med eder alla dagar, av Urpo Vainio.

Kyrkan rymmer 1200 besökare. I kyrkan finns förutom själva kyrksalen även bl. a. barnrum och brudrum.

I staden verksamma kvinnoorganisationer donerade kyrktextilierna av konstnären Dora Jung. Stadens Marthaförening donerade vigselryan. Vänorten Härnösand skänkte nattvardskärl i silver och Karleby stad sju silverljusstakar. Den stora dopfunten i silver är en gåva av byggmästare O. Jansson.

På väggen mot läktaren ser man den första kyrkans altartavla, och i kyrkan hittar man även ett porträtt av Anders Chydenius, kyrkoherden i Gamlakarleby moderförsamling.

De tre kyrkklockorna är gjutna vid Bröderna Friis verkstad i Yxpila och har samma klang som de gamla klockorna som förstördes i branden.

 

Gamlakarleby stadskyrkas glasmålning.
Gamlakarleby stadskyrkas glasmålning.
Votivskeppet av Helge Mattson, som hänger i taket i Karleby sockenkyrka.
Votivskeppet av Helge Mattson, en kopia av skeppet som fanns i den första kyrkan och bevaras i Nationalmuseet.
Kopia av Karleby gamla kyrka som brann 1958.
Kopian av den gamla kyrkan som brann ner till grunden trettondagen 1958.