Starkast

En liten pojke växte upp i ett hinduiskt hem, som var starkt fokuserat på andlighet och att nå upplysning. Inom hinduismen finns väldigt många olika gudar. Ändå sade pojkens mamma en gång till honom: - Om du råkar riktigt illa ut ska du ropa på Jesus.

En dag var pojken ute och sprang i djungeln. Plötsligt reste sig en väldig kungskobra upp på stigen. Den var färdig att hugga och lika hög som pojken. Han visste att han inte hade någon chans att klara sig. Då kom han ihåg sin mammas ord och ropade namnet ”Jesus”. Ormen lade sig ner och slingrade sig bort.

Pojken, som hette Rabi Maharaj, blev senare en högt uppsatt andlig guru, som strävade hårt för att behaga de hinduiska gudarna och få frid, men han upplevde bara en tilltagande tomhet. Sökandet efter sanningen fick honom att börja upptäcka vem Jesus är och då förändrades allt. Han tog emot Jesus som sin frälsare och fick frid. Ingen av de många hinduiska gudarna hade kunnat hjälpa honom, men Jesus kunde. Jesus är den starkaste av de starka.

Vill också du vara på samma sida som den starkaste?

 

 

Anne Silfverberg
församlingssekreterare
Karleby svenska församling
anne.silfverberg@evl.f

Söndag 3.3
Joh. 8:46–59

Jesus sade:
”Kan någon av er bevisa att jag har syndat? Om jag talar sanning, varför tror ni mig då inte? Den som har Gud till fader, han lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte har Gud till fader.”
Judarna sade: ”Har vi inte rätt när vi säger att du är samarier och att du är besatt.” Jesus svarade: ”Jag är inte besatt, utan jag ärar min fader, men ni skymfar mig. Jag söker inte min egen ära, men det finns en som söker den och som dömer. Sannerligen, jag säger er: den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se döden.” Judarna sade: ”Nu vet vi att du är besatt. Abraham dog och profeterna likaså, men du säger att den som bevarar ditt ord aldrig någonsin skall möta döden. Skulle du vara större än vår fader Abraham? Han dog, och profeterna dog. Vem tror du att du är?” Jesus svarade: ”Om jag själv förhärligar mig är min härlighet ingenting värd. Det är min fader som förhärligar mig, han som ni säger är er Gud. Ni vet inte vem han är, men jag känner honom, och om jag säger att jag inte känner honom, så blir jag en lögnare som ni. Men jag känner honom, och jag bevarar hans ord. Er fader Abraham jublade över att han skulle få se min dag. Han fick se den och gladde sig.” Judarna sade då till Jesus: ”Du är inte femtio år, och ändå har du sett Abraham.” Han svarade: ”Sannerligen, jag säger er: jag är och jag var innan Abraham blev till.” Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus försvann och lämnade templet.