Torsö sommarhem

Torsövägen 60 , 67800 Karleby
050 3147 598

Torsö sommarhem utifrån.
  • 40 platser i matsalen
  • 70 platser i salen

Torsö sommarhem finns invid 7 broars väg ett par kilometer före Hickarö. Det ligger vackert beläget vid havet.

Huvudbyggnaden är uppförd i början av 1980-talet och på holmen finns även två inkvarteringslängor av vilka det senare är från medlet av 1990-talet.

Torsö används flitigt för konfirmand-, barn-, ungdoms- och pensionärsläger samt olika större och mindre samlingar.

 

Bokning via servicechefen, tfn 050 3147 540

Torsö sommarhems serviceansvarig, tfn 050 3147 559

 

Torsö sommarhem, festsalen.

 

Interiör från Torsö sommarhems äldre övernattningsbyggnad.

 

Interiör från Torsö sommarhems nyare övernattningsbyggnad.

Handikapptoalett
Skötrum
Parkering
Toalett
Handikapp