Crosspoint

Vårens Crosspoint-samlingar hålls oftast i Övre salen. 

Crosspointkvällarna består av lovsång, undervisning, möjlighet till förbön och möjlighet att dela med sig av vad Gud lagt på ens hjärta. Det ordnas särskilt program för barn i skolåldern. Kvällarna avslutas med servering.

Crosspoints vision är att vi, alla som deltar, skall bli utrustade och uppmuntrade att leva som Jesu lärjungar i vårt vardagsliv. Genom att ta lärjungaskapet på allvar blir vår främsta uppgift att göra nya lärjungar.

Huom! Illoissa on simultaanitulkkaus suomen kielelle.

Crosspointkvällarna hålls ungefär varannan lördag och inleds kl. 18. Följ annonseringen i Kokkola tidningen och på sociala medier.


Jesus sade: "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er." -Matteus 28:19-20


Vi vill alltså nå ut till nya människor och vi vill lära dem/oss att "hålla allt vad Jesus har lärt" oss. 

Just du är hjärtligt välkommen med på Crosspoint! 

 

YouTube-video

Texten Crosspoint på grön bakgrund med ett kors.