En arbetare på kyrkogården.

Lediga arbetsplatser

Ansökningar till lediga arbetsplatser i Karleby kyrkliga samfällighet och dess församlingar inlämnas via den elektroniska KirkkoRekry-tjänsten.

För att kunna göra en elektronisk ansökan måste du registrera dig som användare av tjänsten. Efter det kan du även lämna en öppen ansökan för tjänsten.

Kyrkans lediga arbetsplatser i hela landet

Kontaktuppgifter till de personer som ger tilläggsuppgifter om arbetsplatserna finns i arbetsplatsbeskrivningarna.
 

Tilläggsuppgifter

personalchef, 050 3147 246