Mission

Kaplan Jan Nygård är församlingens missionsansvariga teolog. Han leder arbetet för missionen tillsammans med Miia Lindqvist och missionsdirektionen. Kontakta gärna Jan eller Miia om du har frågor, idéer eller kommentarer.

 Heidi Sundström

ungdomsarbetsledare, missionssekreterare

Karleby svenska församling