Mission

Kaplan Jan Nygård är församlingens missionsansvariga teolog. Han leder arbetet för missionen tillsammans med Miia Lindqvist och missionsdirektionen. Kontakta gärna Jan eller Miia om du har frågor, idéer eller kommentarer.

 


Jani Koivusalo

kaplan

Karleby svenska församling


Heidi Sundström

ungdomsarbetsledare, missionssekreterare

Karleby svenska församling