Uppstått!

 

Påsken är själva centrum för den kristna tron. Långfredagens tragedi med Jesus som dör en plågsam död handlar om Guds självutgivande kärlek – Han är beredd att offra sig själv för att ge oss syndernas förlåtelse. 

För lärjungarna är tragedin så påtaglig. De har satsat tre år av sitt liv på denne Jesus och nu möter han en 
alltför tidig död. Deras drömmar och framtidsvisioner går i stöpet och där står de, tomhänta och rädda utan 
sin mästare och Herre. 
Men historien slutar inte där – den slutar inte i en 
tragedi.

Påskdagens vårsol vittnar om hur livet segrar, om hur Gud själv segrar över döden. Döden kunde inte hålla Guds Son kvar. Graven är tom och Jesus har uppstått. 
Den uppståndne ger oss hopp om uppståndelse och evigt liv. Inte heller våra liv skall sluta i dödens tragedi.
Genom tron på Jesus Kristus ges evigt liv som en gåva – av nåd för Jesu Kristi skull. Det ger oss hopp om återseendets glädje. Det ger oss hopp om att döden inte är slutet utan början på något nytt. 

Också i år ekar hälsningen runt hela vår värld genom hela kristenheten. Kristus är uppstånden – han är sannerligen uppstånden. Det är själva kristendomens kärna. 


Per Stenberg
kyrkoherde
Karleby svenska församling
per.stenberg@evl.fi

Matt. 28:1–8

Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängeln sade till kvinnorna: ”Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sade. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem: ’Han har uppstått från de döda, och nu går han före er till Galileen. Där skall ni få se honom.’ Nu har jag sagt er detta.” De lämnade genast graven, och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar.