Minnesstunden

Efter jordfästningen följer vanligtvis en minnesstund. Den kan hållas i
församlingens utrymmen. Man kan avtala om platsen för minnesstunden på pastorskansliet samtidigt som man kommer överens om var jordfästningen ska förrättas.

Vid minnesstunden brukar man läsa adresser, sjunga psalmer, hålla tal och minnas den avlidne. Vid minnesstunden kan man även ha sång, musik och recitation. De anhöriga gör upp programmet för minnesstunden i samarbete med prästen.

Platserna för minnesstunden

Församlingen har utrymmen inom Karleby som lämpar sig väl för minnesstunder. 

Församlingscentret, Mikaelsalen (120) och kaféet (50)
Kyrkbackens församlingshem, Anderssalen (200) och kaféet (120)
Kyrkbackens församlingshem, Annasalen (100) och kaféet (50)
Kyrkbackens församlingshem, Marthasalen (50)
Församlingscentret, Nedre salen (150) och Övre salen (200)
Församlingscentret, Lilla salen (100) och kaféet (60)
Församlingscentret, Lähetyssoppi (30)
Församlingssalen, Yxpila (80)

Kostnaderna för utrymme för minnesstund och tvätt av dukar debiteras enligt gällande taxa.