Skopa med sand som hälls på kista.

Till dig som förlorat en närstående

Du har förlorat en anhörig och hela livet framstår i en annan dager. Döden kommer alltid överraskande, även när den kanske går att förutse. Din sorg är färsk och allt känns overkligt, fjärran och svårt att förstå.

Sorg är mänskans naturliga sätt att möta en förlust. Varje människa har sitt eget sätt att sörja. Någon har lätt för att gråta, en annan sörjer på ett annat sätt. Sorgens längd, djup och tid för läkning kan inte förutses. Var barmhärtig mot dig själv i sorgen och respektera dina känslor.

De kristna jordfästnings- och begravningssederna vittnar om den kristna församlingens tro. Döden är inte slutet på allt, utan en port till det eviga livet.
Jesus Kristus, vår Frälsare, besegrade döden genom sin uppståndelse och beredde vägen för oss till sitt rike. Som kristna får vi lita på Bibelns löften om att många av våra nära och kära redan väntar på oss bakom gränsen till dödsriket.

 

Jesus säger " Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han ska leva, om han än dör, och var och en som lever och tror på mig, han skall aldrig någonsin dö." Joh.11:25-26

 

Din församling vill hjälpa dig

Börja med att kontakta personalen på pastorskansliet. Din församling vill hjälpa dig med de praktiska arrangemangen gällande jordfästningen och annat som uppkommer vid ett dödsfall. Tillsammans med församlingens anställda kan ni i lugn och ro gå igenom alla arrangemang. Det finns inte bara ett enda "riktigt" sätt att ordna en begravning, utan de anhörigas önskemål beaktas i mån av möjlighet.

Minneslista inför begravningen

 • Begravningstillstånd, fås av vårdpersonalen
 • Sorgflaggning 
 • Kontakt med den avlidnes hemförsamling där man avtalar om plats och tid för jordfästning, förrättande präst och kantor, plats för minnesstund, själaringning och tacksägelse för den avlidne i samband med högmässan 
 • Besök på begravningsplatsens kontor för reservering av gravplats 
 • Val av gravsätt
 • Dödsannons i tidningen
 • Jordfästning: kista eller urna, transporterna av den avlidne, blommor, bärare 
 • Minnesstund: plats, program, servering 
 • Meddelande till Folkpensionsanstalten om att avsluta förmåner
 • Gravminnesmärke och gravvård
 • Dödsbo och bouppteckning
Pärm till häftet

Handledning vid begravning

Hjälp beträffande begravningsarrangemangen finns samlade i häftet Vid sorg i hemmet.

Häftet kan avhämtas från Karleby svenska församlings pastorskansli eller skrivas ut via denna länk.

Du kan också läsa häftets innehåll under rubrikerna här nedanför.