Kyrkokören poserar framför altare.

Körer för alla åldrar

Kyrkokören

Kyrkokören verkar i båda kyrkorna. Koristerna berikar gudstjänstlivet i församlingen och får samtidigt själva en djup inblick i kyrkoårets växlingar och högtider.

Vi sjunger ungefär en gång i månaden i en högmässa/gudstjänst. Körerna besöker vårdhem, sjunger för mission och diakoni och medverkar i olika konserter. I körernas verksamhetsplan ingår körutfärder och andra resor.

Ta kontakt med kantor Johan Sten, tfn 050 3147 276, ifall du inte tidigare sjungit i kyrkokör och är intresserad av att delta. Kantorerna kan informera mera om körernas program och repertoar. Det är också möjligt att göra studiebesök, kom gärna med på någon övning för att prova på!

Tre små glada flickor.

Kyrkokören övar på onsdagkvällar kl 18 - 20 i Mikaelsalen eller Annasalen.

Barnkören

Vi träffas i Villa skolas musiksal på onsdagar i tvä grupper (start 23.1):

  • kl 13 årskurs 1-2 samt förskolbarn 
  • kl 14 årskurs 3-6 

Kören leds av kantor Johan Sten, tfn 050 3147 276.

Paletten

övar tisdagar kl. 18.30 i Anna-salen, Kyrkbackens församlingshem.
Körledare Ingmar Byskata, tfn 044 2798 184

Gosskören.

Karleby Gosskör

är en kör för alla pojkar från 9 år uppåt. Kören övar i Mikaelsalen på torsdagar kl. 18-19. Kantor Martti Laitinen, tfn 050 3147 316.

Damvokalgruppen Vox Mariae

är en gudstjänstensemble för kvinnliga sångare. Kantor Martti Laitinen, tfn 050 3147 316.

Mansvokalgruppen Schola Cantorum Karlebyensis

är en gudstjänstensemble för manliga sångare. Kantor Martti Laitinen, tfn 050 3147 316.

Karleby Vokalensemble

är en tvåspråkig sångensemble som uppträder kyrkomusikens klassiker på de båda inhemska språken. Kantor Martti Laitinen, tfn 050 3147 316.