Backstage

Backstage i Karleby.

Torggatan 35, 67100 Karleby

30

Backstage, som är beläget intill Gamlakarleby stadskyrka, är en mötesplats med låg tröskel för olika grupper. Backstage används endast av församlingarnas egna arbetsområden, och hyrs inte ut.

Här samlas bland annat samtalsgrupper, bibel- och bönegrupper och här ordnas andliga sångaftnar eller karaoke med andliga sånger. Backstage används flitigt av både Karleby finska och Karleby svenska församling för ungdomsverksamhet.

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Parkering Parkering
Toalett Toalett
Serveringskök
Bord med stolar
Piano/flygel

Evenemang

lö 9.12 kl. 20.00

Torggatan 35, 67100 Karleby

lö 16.12 kl. 20.00

Torggatan 35, 67100 Karleby

lö 23.12 kl. 20.00

Torggatan 35, 67100 Karleby

lö 30.12 kl. 20.00

Torggatan 35, 67100 Karleby