Ungdomsledare

Ungdomsarbetaren fungerar som ledare för arbetet med ungdomar i åldern


Max Jakobsén

projektarbetare i ungdomsarbetet

Karleby svenska församling


Heidi Sundström

ungdomsarbetsledare, missionssekreterare

Karleby svenska församling