Informationsenheten

Informationsenheten vid Karleby kyrkliga samfällighet förmedlar information om församlingarnas budskap, verksamhet och förvaltning. De viktigaste kanalerna för informationen är:

Hemsidorna

Dessa nya hemsidor öppnades i juni 2020 Här hittar du uppdaterad information om både församlingarna och samfälligheten. Du kan ge respons på hemsidorna via Feedback-sidan. Vi uppskattar din åsikt. 
 

Församlingssidorna i Kokkolatidningen

Samfällighetens församlingssidor i Kokkola-tidningen.

Kokkolatidningen är en gratis stadstidning som delas ut en gång i veckan till varje hem i området. Församlingssidorna finns på de sista sidorna. 
Karleby svenska församling är med på dessa sidor med veckoprogrammet, annonser och notiser. 
Senaste Kokkolatidningen som mobilversion.

 

Karleby söndagsmagasin kl 10-13 i Radio Dei (105,3  / 91,8 MHz)

Gudstjänsten från Karleby svenska församling radieras söndagar kl 12 i Karleby söndagsmagasin på Radio Deis Karlebyfrekvens. Den finska gudstjänsten radieras kl 10, och efter den sänds finskspråkigt program och - när det finns tid - musik också på svenska.


Facebook 

Varje församling har egna Facebook sidor.

Karleby svenska församling
Kokkolan suomalainen seurakunta
Kaustisen ja Ullavan seurakunta
Kälviän seurakunta
Lohtajan seurakunta
Halsuan seurakunta

Följ och delta i diskussionerna på de sociala medierna.

Videon

På Karleby kyrkliga samfällighets Youtube-kanal kan du titta på de videor som iformationsavdelningen gjort. Genom att logga in på Youtube kan du beställa samfällighetens kanal och alltid vara ajour med det nyaste videomaterial.

Alla församlingar har också en egen Youtube-kanal:

Karleby svenska församling
Kokkolan suomalainen seurakunta
Kälviän seurakunta
Kaustisen ja Ullavan seurakunta
Lohtajan seurakunta
Halsuan seurakunta

 

Informationsenheten

består av en kommunikationsschef, två deltidsanställda informatörer samt en byråsekreterare som jobbar vid infodisken i församlingscentrets första våning. Informationsenhetens gemensamma e-postadress är info.kokkola@evl.fi

 

 


Eija Ahokangas

tiedottaja - informatör, lähetyssihteeri

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet, Kälviän seurakunta, Lohtajan seurakunta


Lisen Forsgård

viestintäpäällikkö - kommunikationschef

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet


Pia Granvik

toimistosihteeri - byråsekreterare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Kokkolan suomalainen seurakunta


Mari Hautamäki

tiedottaja - informatör

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

Keski-Pohjanmaan IT-alueen seurakuntien tietosuojavastaava.

Församlingarnas dataskyddsansvarig inom Mellersta-Österbottens IT-område.