Banner med en bild av händer, en bild med glada ungdomar och en bild där en flicka läser bibeln.

 

Ungdomar

Hej och vad kul att just du tittade in!

Församlingen handlar inte i första hand om programpunkter utan om relationer. Relationer till varandra och relationen till Gud. Vi vill hjälpa dig att hitta en bra gemenskap där du får känna dig älskad och får lära känna Gud bättre.

Följ @stagekokkola på instagram så hålls du uppdaterad om vad som är på gång i ungdomsarbetet.

Hjäpledarskolning

För dig som vill bli hjälpledare på församlingens barn-, tonårs-, och skriftskolläger ordnas en hjälpledarskolning, som kör igång varje höst. Skolningen består av två veckoslutsläger och ca 8 skolningstillfällen på en timme vardera. Är du intresserad av hjälpledarskolningen, kontakta Erik Lindqvist.

 

Backstage med tavla i förgrunden.
Ung man sitter vid bardisk.

Tag kontakt

tf ungdomsarbetsledare - tjänstledig 1.1.–31.12 2022

Karleby svenska församling