Skriftskolläger 1

Här är information om vilka gudstjänster och samlingar konfirmanderna skall delta i under de närmaste månaderna.

 1. En valbar gudstjänst under julen.
 2. Söndag 17.1.2021 kl.12 Gudstjänst i stadskyrkan. Information om slutgiltig lägerplacering och vårens program.
 3. Lördag 23.1 kl. 9-21 Skribainspisdag på Kalvholmens lägergård, Trullövägen 135.
 4. Söndag 14.2 kl.12 Gudstjänst i stadskyrkan. Vi samlas före gudstjänsten kl.11.30 i Mikaelsalen. Frivillig jatkot med pizza efteråt i Backstage.
 5. Onsdag 10.3 kl. 14.30 Besök på centralsjukhuset Vi samlas vid huvudingången till centralsjukhuset. Vi borde vara färdiga med besöket senast kl. 15.15. Ifall du inte ha möjlighet att delta den dagen, kan du komma med läger 2 onsdag 17.3, läger 3 onsdag 24.3 eller läger 4 onsdag 7.4.
 6. Valbar byagudstjänst. Välj en av följande gudstjänster 21.3 i Öja bykyrka, 11.4 i Chydenius skola, 2.5 i Poropirtti i Rödsö eller 16.5 i Såka byagård. Byagudstjänsterna börjar kl. 18. 
 7. Valbar gudstjänst under påsken.
 8. Lördag 10.4 kl. 18 Crosspoint i stadskyrkan.
 9. Söndag 18.4 kl. 12 Högmässa i stadskyrkan. Vi samlas före högmässan kl.11.30 i Mikaelsalen. Frivillig jatkot med pizza efteråt i Backstage.
 10. Torsdag 6.5 kl.18 Informationstillfälle inför sommarens läger för både konfirmander och föräldrar i Kyrkbackens församlingshem. 
 11. Fredag 28.5 kl. 19-21 Ungdomssamling på Torsö lägergård.

Efter gudstjänsterna ska du anmäla ditt namn åt prästen. Ifall du inte kan delta är det viktigt att meddela så kommer vi överens om ett ersättande tillfälle. Hela familjen är varmt välkomna med till ovannämnda gudstjänster.