Läger 1 hålls 14-20.6.2024 på Torsö. Konfirmationen är 23.6.2024 kl. 10 i Karleby sockenkyrka. Här kommer information om vilka gudstjänster och samlingar konfirmanderna skall delta i före lägret:

1. En valbar gudstjänst under julen.

2. Lördag 13.1 kl 10-13 Skribaförmiddag i Övre salen, Församlingscentret.

3. Söndag 4.2 kl.12 Gudstjänst i Mikaelsalen. Vi samlas före gudstjänsten kl.11.30 i Övre salen, Församlingscentret. Efter gudstjänsten besök på orgelläktaren.

4. Lördag 10.2 kl. 20 Ungdomssamling, Backstage, Torggatan 35.

5. Söndag 10.3 kl. 12 Högmässa i Stadskyrkan. Vi samlas före gudstjänsten kl.11.30 i Mikaelsalen. Frivillig jatkot med pizza efteråt i Backstage.

6. Valbar gudstjänst under påsken.

7. Onsdag 2.4 kl. 14.15 Besök på centralsjukhuset. Vi samlas vid huvudingången till centralsjukhuset. Vi är färdiga med besöket ca kl.15. Ifall du inte har möjlighet att delta den dagen, kan du komma med läger 2 onsdag 20.3 eller läger 3 onsdag 10.4 kl. 14.15.

8. Valbar byagudstjänst. Byagudstjänster hålls under våren i Villa skola 17.3, Chydenius skola 24.3, Såka byagård 21.4, Poropirtti i Rödsö 28.4 och i Öja bykyrka 5.5. Byagudstjänsterna börjar kl. 18.

9. Lördag 11.5 kl. 18-19.30 Crosspoint i Övre salen.

10. Fredag 24.5 kl. 19-21 Ungdomssamling på Torsö lägergård.

11. Söndag 26.5 kl. 12 Gudstjänst i stadskyrkan med konfirmander och deras föräldrar. Efteråt lägerinfo i kyrkan.

Efter gudstjänsterna ska du anmäla ditt namn åt prästen. Ifall du inte kan delta är det viktigt att meddela någon av ledarna, så kommer vi överens om ett ersättande tillfälle. Hela familjen är varmt välkomna med till ovannämnda gudstjänster.

Med önskan om en fin fortsättning på vintern och bön om välsignelse!
Jani Koivusalo, präst, tfn 050 314 7312, jani.koivusalo@evl.fi
Max Jakobsèn, ungdomsledare, tfn 050 3147 350, max.jakobsen@evl.fi
Heidi Sundström, ungdomsarbetsledare, tfn 050 3147 325, heidi.sundstrom@evl.f