Församlingsrådet i Karleby svenska församling

 

Församlingsrådet ansvarar för församlingens verksamhet.

Ordförande:
Per Stenberg
per.stenberg@evl.fi
050 3147 310

 

Vice ordförande:
Marko Aarnio
marko.aarnio@gmail.com
050 3499 599

 

Sekreterare:
Anne Silfverberg
anne.silfverberg@evl.fi
050 3147 227

  

 

 

 

Medlemmar:

 

Tomas Enlund
tomas.enlund79@gmail.com
040 566 6135

 

Benita Haals
benita.haals@gmail.com
050 404 9437

 

Max Jakobsén
max.jakobsen@anvianet.fi
040 411 8048

Johan Kortell
johan.kortell@anivanet.fi
puh. 0500 719 508

 

Erica Nygård
erica.nygard@anvianet.fi
050 537 5000

 

Bodil Sjöberg
sjoberg.bodil@hotmail.com
050 462 6393

 

Sonja Smedjebacka
sonja.smedjebacka@evl.fi
040 868 6912

 

Harriet Store
harriet.store@hotmail.com
050 351 1908

 

Benny Sundqvist
benny.sundqvist@atspecialtransport.com
044 4494 223

 

Jesper Sundström
sundstrom.jesper@gmail.com
040 510 9066

 

Yvonne Åkerlund
yvonneakerlund@hotmail.com
050 343 3133

 

Ordförandeklubba.

Församlingsrådet

Församlingsrådet väljs vart fjärde år genom församlingsval. Församlingens kyrkoherde är församlingsrådets ordförande. 

Församlingsrådets viktigaste uppgifter är att, tillsammans med kyrkoherden, besluta om församlingens verksamhet och skapa förutsättningar för den. Församlingsrådet anställer också församlingens personal.

Församlingsverksamheten omfattar gudstjänster, förrättningar, barn- och ungdomsverksamhet, konfirmandundervisning, kör- och annan musikverksamhet, diakoni, äldre verksamhet, missionsverksamhet, pensionärssamlingar m.m.

Församlingsverksamheten förverkligas under ledning av församlingens kyrkoherde och övriga anställda, som har ansvar för olika sektorer.

Församlingsrådets protokoll

Här under hittar du församlingsrådets protokoll från 2020 till 2022. Protokoll som publicerats efter den 1.11.2020 uppfyller tillgänglighetskraven.

Information gällande äldre protokoll ges vid behov av församlingssekreterare Anne Silfverberg på pastorskansliet.