Församlingsrådet i Karleby svenska församling 2023-2026

Församlingsrådet ansvarar för församlingens verksamhet.

Ordförande:
Stenberg Per

[email protected]
050 3147 310

Vice ordförande:
Marko Aarnio

[email protected]
050 349 9599

Sekreterare:
Silfverberg Anne
[email protected]
050 3147 227


Medlemmar:

Aarnio Marko
[email protected]
050 349 9599

Ahola Hans
[email protected]
044 449 4000

Biskop Erika
[email protected]
040 706 4558

Borg Trygve
[email protected]
050 516 3072

Esberg Peter
[email protected]
044 243 1637

Haals Benita
[email protected]
050 404 9437

Lillas Krister
[email protected]
050 538 3739

Nygård Erica
[email protected]
050 537 5000

Sjöberg Bodil
[email protected]
050 462 6393

Smedjebacka Sonja
[email protected]
040 868 6912

Store Harriet
[email protected]
050 3511 908

Svenfelt Björn
[email protected]
0400 718 385

Ordförandeklubba.

Församlingsrådet

Församlingsrådet väljs vart fjärde år genom församlingsval. Församlingens kyrkoherde är församlingsrådets ordförande. 

Församlingsrådets viktigaste uppgifter är att, tillsammans med kyrkoherden, besluta om församlingens verksamhet och skapa förutsättningar för den. Församlingsrådet anställer också församlingens personal.

Församlingsverksamheten omfattar gudstjänster, förrättningar, barn- och ungdomsverksamhet, konfirmandundervisning, kör- och annan musikverksamhet, diakoni, äldre verksamhet, missionsverksamhet, pensionärssamlingar m.m.

Församlingsverksamheten förverkligas under ledning av församlingens kyrkoherde och övriga anställda, som har ansvar för olika sektorer.

Församlingsrådets protokoll

Här under hittar du församlingsrådets protokoll från 2021 till 2023. Information gällande äldre protokoll ges vid behov av församlingssekreterare Anne Silfverberg på pastorskansliet.