Församlingsrådet i Karleby svenska församling 2023-2026

Församlingsrådet ansvarar för församlingens verksamhet.

Ordförande:
Stenberg Per

per.stenberg@evl.fi
050 3147 310

Vice ordförande:
Marko Aarnio

marko.aarnio@gmail.com
050 349 9599

Sekreterare:
Silfverberg Anne
anne.silfverberg@evl.fi
050 3147 227


Medlemmar:

Aarnio Marko
marko.aarnio@gmail.com
050 349 9599

Ahola Hans
hans.ahola@aholatransport.com
044 449 4000

Biskop Erika
erikahelenab@gmail.com
040 706 4558

Borg Trygve
trygve.borg@pp.kpnet.fi
050 516 3072

Esberg Peter
p_esberg@hotmail.com
044 243 1637

Haals Benita
benita.haals@gmail.com
050 404 9437

Lillas Krister
krister@lillas.fi
050 538 3739

Nygård Erica
erica.nygard@live.com
050 537 5000

Sjöberg Bodil
sjoberg.bodil@hotmail.com
050 462 6393

Smedjebacka Sonja
sonja.smedjebacka@evl.fi
040 868 6912

Store Harriet
harriet.store@hotmail.com
050 3511 908

Svenfelt Björn
bsvenfelt@kolumbus.fi
0400 718 385

Ordförandeklubba.

Församlingsrådet

Församlingsrådet väljs vart fjärde år genom församlingsval. Församlingens kyrkoherde är församlingsrådets ordförande. 

Församlingsrådets viktigaste uppgifter är att, tillsammans med kyrkoherden, besluta om församlingens verksamhet och skapa förutsättningar för den. Församlingsrådet anställer också församlingens personal.

Församlingsverksamheten omfattar gudstjänster, förrättningar, barn- och ungdomsverksamhet, konfirmandundervisning, kör- och annan musikverksamhet, diakoni, äldre verksamhet, missionsverksamhet, pensionärssamlingar m.m.

Församlingsverksamheten förverkligas under ledning av församlingens kyrkoherde och övriga anställda, som har ansvar för olika sektorer.

Församlingsrådets protokoll

Här under hittar du församlingsrådets protokoll från 2022 till 2024. Information gällande äldre protokoll ges vid behov av församlingssekreterare Anne Silfverberg på pastorskansliet.