Banner med ett kors i mitten och en hand på var sida som pekar på korset.

 

Gudstjänster

Sju barn i lägre skolåldern runt ett kors.

Karleby sockenkyrka vanligtvis sön- och helgdagar kl. 10. Gudstjänsten strömmas via kyrkans YouTube-kanal

Några gånger per år hålls familjegudstjänst i Anders-salen kl. 11. Se kalendern och följ annonseringen.

Gamlakarleby stadskyrka eller Mikaelsalen vanligtvis sön- och helgdagar kl. 12. Gudstjänsten streamas via kyrkans egna YouTube-kanal.

Några gånger per år hålls Mikaelsmässa i stadskyrkan eller Mikaelsalen kl. 11. Se kalendern och följ annonseringen. 

Öja bykyrka  ca en gång i månaden. Se kalendern och följ annonseringen.

Lyssna på gudstjänst via nätradion

Du kan också använda nätradio om du bara vill lyssna på gudstjänsten. Gudstjänsterna är enbart direktsändningar via nätradion och man kan därför inte lyssna på dom i efterhand.

Alla gudstjänster som förrättas i Gamlakarleby stadskyrka och Karleby sockenkyrka sänds som direktsändningar via nätet. Följ evenemangskalendern.

När du skapar kontakt till nätradion: vänta någon sekund på att kontakten skapas. Om det inte lyckas genast, pröva på nytt.

Via samma länk kan du också lyssna på gudstjänsterna från Karleby finska, Kelviå, Lochteå, Kaustby och Ullava, Halso, Kannus och Vetil församlingar.

Nattvardsbröd och -vin

Vid nattvarden i Gamlakarleby stadskyrka, Karleby sockenkyrka och Yxpila kyrka används endast glutenfritt nattvardsbröd. 
De glutenfria oblaterna är inte färgade utan ser ut som traditionella nattvardsbröd. 

Nattvardsvinet innehåller alkohol. Ifall du vill ha alkoholfritt vin är det bäst att meddela kyrkvaktmästaren redan innan gudstjänsten börjar.

Evenemangskallender