Vigsel

Vem kontaktar man om man vill ordna en kyrklig vigsel?

Du kontaktar pastorskansliet. Du kan ringa eller besöka kansliet.

Vad behöver man beakta när man ordnar bröllop?

  • Vigselplats. Vigseln förrättas oftast i kykan eller i ett kapell. Ni kan också ha vigseln i hemmet eller på annan lämplig plats.
  • Hindersprövning begär ni tidigast fyra månader och senast sju dagar före vigseldagen.  Intyget ges till den som förrättar vigseln.
  • Minst två vittnen ska närvara.

När behöver man reservera sockenkyrkan?

Karleby sockenkyrka kan reserveras drygt ett år på förhand, dvs. på tisdag efter påsk kan man börja reservera kyrkan för året därpå. Man kan alltid höra sig för om lediga tider också med kortare varsel.

När tar vigselprästen/kantorn kontakt?

Prästen tar kontakt senast två veckor innan vigseln för att boka ett vigselsamtal. Om ni vill kontakta prästen får ni kontaktuppgifterna från pastorskansliet.

Tillsammans med kantorn kommer man överens om musiken till vigselakten. Det är bra att komma ihåg att en kyrklig vigsel är en form av gudstjänst. Om musikönskemålet är speciellt behöver man kontakta kantorn redan en månad före vigseln. På så sätt har kantorn tid på sig att förbereda sig för festen. Om musikvalet är traditionellt räcker det med att meddela vigselprästen om önskemålen.

Mera information om bröllop hittar du här.