Öja bykyrka

Öja bykyrka.

Öjavägen 695, 68550 Öja

100

Gudstjänst hålls några gånger per termin förutom sommartid. Olika slags sammankomster kan hållas här. Familjeklubben, missionssyföreningen och en karagrupp m. fl. samlas regelbundet i Öja bykyrka. 

Kyrkan kan reserveras också för dop, vigsel, minnestunder eller begravning.

Bokningar görs via pastorskansliet
Västra Kyrkogatan 17, må-fre kl 9-15
06 8296 881

Vill du arrangera en konsert eller något annat evenemang i kyrkan, ta kontakt med kantorn eller kyrkoherden.

I kyrksalen finns 64 sittplatser och i serveringsrummet 30-40 bordsplatser. Kyrksalen och serveringsrummet kan delvis avskiljas med skjutdörr.

Öja bykyrka - historia

Initiativ till byggandet av bykyrkan togs av Öja Kyrkliga Ungdomskrets, en kyrklig förening med rötter i väckelsen som gick över bygden i början av 1900-talet. Det behövdes en samlingsplats i Öja eftersom vägen till sockenkyrkan och församlingshemmet var lång och ofta svårframkomlig innan broarna och strandvägen byggdes. Redan på 1930-talet aktualiserades bygget, men kriget framsköt projektet.

Bakom byggandet av bykyrkan stod hela byn, när arbetet väl kom igång. Byborna ställde upp med frivilliga insatser i form av stockar, talkoarbete och pengar. Karleby församling gick i borgen för ett lån. Ullånger, Öjas vänförsamling i Sverige, bidrog med glas och spikar. Huset byggdes på talko, men inredningen gjordes av avlönade yrkesmänniskor. Tyvärr saknas uppgifter om vem som snickrade altaret och predikstolen, endast Annie Krokfors färgförslag finns bevarat.

Trots de många frivilliga insatserna blev byggandet av bykyrkan kostsamt. Vid bykyrkans invigning år 1951 erbjöd sig därför Karleby församling att överta bykyrkan med egendom och skulder om Öja Kyrkliga Ungdomskrets så önskade. Kretsen skulle fortsättningsvis ha rätt att bestämma över bykyrkans förvaltning i samråd med församlingen. Eftersom uppehållandet av bykyrkan skulle ha blivit för betungande för föreningen beslöts enhälligt att överlåta bykyrkan till församlingen.

Bland bykyrkans värdeföremål kan nämnas altartavlan "Jesus stillar stormen", som är målad av konstnär Annie Krokfors och en stor oljemålning, "Jesu vandring till Golgata", målad och donerad av Matts Leander Cygnel. År 1968 fick bykyrkan sin kyrkklocka, gjuten på Friis verkstad i Vittsar. En dopskål av kristall fick bykyrkan som gåva redan vid invigningen år 1951 och vid bykyrkans 50-årsjubiléum berikade Karleby kyrkliga samfällighet bykyrkan med en dopfunt.

År 1984 blev bykyrkan tillbyggd med kök, wc och förråd samt ett rum på vinden. Samtidigt gjordes en grundrenovering av hela huset.

Förfrågningar och bokningar

Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

må 11.12 kl. 10.30

Öjavägen 695, 68550 Öja

Föräldra-barngruppen i Öja

Kontaktperson Hanna Levander.
må 18.12 kl. 10.30

Öjavägen 695, 68550 Öja

Föräldra-barngruppen i Öja

Kontaktperson Hanna Levander.
må 18.12 kl. 13.00

Öjavägen 695, 68550 Öja

Öja missionssyförening

Öja missionssyförening börjar.
sö 24.12 kl. 12.00

Öjavägen 695, 68550 Öja

sö 14.1 kl. 18.00

Öjavägen 695, 68550 Öja

ti 30.1 kl. 18.00

Öjavägen 695, 68550 Öja

Karasamling

Korplaxgruppen samkör från sockenkyrkan kl. 17.30.
Arrangör: Korplaxgruppen och Öja karagruppen
sö 25.2 kl. 18.00

Öjavägen 695, 68550 Öja

ti 12.3 kl. 18.00

Öjavägen 695, 68550 Öja

Karasamling

Korplaxgruppen samkör från sockenkyrkan kl. 17.30.
Arrangör: Korplaxgruppen och Öja karagruppen