Begravningssätt

Kistbegravning; jordfästning i Marie kapell

Många jordfästningar sker i Marie kapell. Kistan och blomsteruppsättningarna som de anhöriga på förhand beställt finns färdigt på platsen för jordfästningen.

Begravningsgästernas ytterplagg lämnas i kapellets aula och hämtas därifrån efter jordfästningen. Därefter intar bärarna sina platser och kistan bärs i procession till graven.

Församlingsmästaren handleder de anhöriga vid behov. Det är bra om de anhöriga på förhand kommer överens om de praktiska detaljerna med alla de personer som berörs av jordfästningen.
 

Kistbegravning; jordfästning i kyrkan

Om jordfästningen sker i kyrkan, bär de anhöriga kistan till kyrkan ca en halv timme före jordfästningen. Efter jordfästningen flyttar de anhöriga kistan till likbilen. De bär kistan eller flyttar den med en kistvagn. Den avlidne flyttas till gravplatsen i begravningsprocession.

Församlingsmästaren handleder de anhöriga vid behov. Det är bra om de anhöriga på förhand kommer överens om de praktiska detaljerna med alla de personer som berörs av jordfästningen.
 

Kremering; jordfästning i kapellet eller i kyrkan

Jordfästning med kremering förrättas på samma sätt som vid kistbegravning. Om jordfästningen sker i Marie kapell lämnas den avlidnes kista kvar i kapellet efter jordfästningen när begravningsgästerna far till minnesstunden. Om jordfästningen sker i kyrkan flyttas kistan efter jordfästningen tillbaka till lokalen för förvaring av kistor.

Begravningsbyrån transporterar senare kistan till krematoriet. Avlidna från Karleby kremeras i krematoriet i Seinäjoki eller i Vasa.

Vid en överenskommen tidpunkt hämtar de anhöriga urnan från kapellet och gravsätter den i gravplatsen, som man tidigare avtalat om, med hjälp av församlingsmästaren. Askan eller askurnan kan begravas i minneslunden, på urngravplatsen eller i en kistgrav.