En liten flicka tittar upp mot fotografen med sina stora, bruna ögon.

 

Missionärer ute i världen

 

”Kärlek Tro Hopp – från människa till människa”.
- Finska Missionssällskapets motto

Mission är att dela: vi berättar världens bästa budskap. Det får man ta emot – precis som i skriftskolan eller i församlingens ungdomsarbete. Mission är varje döpt kristens uppgift: mission är att leva ut sin tro i sin vardag. Ofta är det fråga om små val och om att ta hänsyn till andra människor.

En del kristna känner en kallelse att fara utomlands och jobba med mission. Deras yrke blir då missionär.

För närvarande stöder vår församling följande missionärer:

 

Sandell Torsten.

 

 

 

 

 

Torsten Sandell

Regionkoordinator inom Al Massira International.

 

”För att allt flera ska få ta del av det glada budskapet får vi ledda av Honom vara Guds redskap och sprida Hans kärlek och ljus. Tack för ditt stöd och dina förböner!”

 

 

Anna-Lena Särs.

Anna-Lena Särs i Senegal

Tack vare dop- och konfirmandundervisning får ungdomarna i Senegals lutherska kyrka bättre kunskap om den kristna tron och deras tro förstärks. De som gått skriftskolan hittar sin plats som aktiva medlemmar i kyrkan.

Anna-Lena Särs jobbar med ungdomsarbetet inom kyrkan. Anna-Lena är teologie magister och har behörighet både för kyrkliga uppgifter och ämneslärare. I Finland har hon jobbat som religionslärare. Anna-Lena är med och utvecklar arbetet bland barn och unga i kyrkan. Till arbetet hör också att producera material som passar in i den lokala kulturen.

”Mission är att leva så att Guds rike kan förverkligas, oberoende av om vi bor i Finland eller utomlands. Vi får be för arbetet i Senegal, att kyrkan utvecklas i den riktning som Gud vill. Att kyrkan skulle kunna vara ett exempel på hur världen kan se ut när Gud verkar.”

Anna-Lena Särs nyhetsbrev maj 2017
Anna-Lena Särs nyhetsbrev dec. 2019

 

Familjen Riska

 

 

 

 

 

 

Gunilla och Magnus Riska

Magnus är präst och Gunilla diakonissa. De arbetar i Etiopen.
Magnus undervisar i missiologi, teologi och hebreiska vid Tabor Evangelical College. Gunilla ger stödundervisning i engelska.

 

Magnus Dahlbacka med familj.

Magnus Dahlbacka

konsult i bibelöversättningsarbet i Kenya
SLEF

 

Elin och Federico Cancelo

Familjen Cancelo jobbar med evangelisation i London, England.

 

  
FMS = Finska Missionssällskapet
SLEF = Svenska Lutherska Evangeliföreningen