Hindersprövning eller lysning

Före vigseln skall de blivande makarna begära hindersprövning. Med prövningen förvissar man sig om att det inte finns lagliga hinder för vigsel. Tidigare pratade man om lysning, nuförtiden utförs hindersprövning. 

Läsa mera om hindersprövning

Prövning av hinder för äktenskap kan begäras elektroniskt på tjänsten hindersprovning.fi. 

De som ämnar gifta sig begär hindersprövning tillsammans och kan underteckna hindersprövningsblanketten på pastorskansliet. Var beredd att styrka din identitet, ta alltså med identitetsbevis. 

Hindersprövningsblanketten kan laddas ner och skrivas ut på finska, svenska eller engelska. Den ifyllda blanketten kan returneras till pastorskansliet per post eller föras personligen, men då måste två vittnen bestyrka undertecknarnas identitet och bevittna underskriften. 

Förfarandet av publiceringen av äktenskapet är olika i församlingarna. Mera information fås på församlingarnas pastorskansli. 

Karleby svenska församling
Halsuan seurakunta
Kaustisen ja Ullavan seurakunta
Kokkolan suomalainen seurakunta
Kälviän seurakunta
Lohtajan seurakunta
Kannuksen seurakunta
Perhon seurakunta
Toholammin seurakunta
Vetelin seurakunta 

Underteckning.