Ditt bidrag behövs!

Du behövs i församlingen! Du kan bidra till församlingens målsättningar genom att delta i diakonin, gudstjänstlivet, musikverksamheten, barn- och familjeverksamheten, ungdomsverksamheten, vuxenarbetet osv. Det går att delta och hjälpa till både materiellt eller tidsmässigt som frivilligarbetare. All hjälp värdesätts och tas tacksamt emot. 

Vill du stöda diakonin?

Det kan du göra genom att
• köpa diakonins minnesadresser från pastorskansliet 
• göra en inbetalning till församlingens diakonikassa. Mer information hur du kan stöda med ett bidrag fås från pastorskansliet eller av diakoniarbetarna.

Häck med ett hål i form av ett hjärta.

 

Församlingen stöder följande missionsprojekt

  • SAT- 7 Kristen satellit-TV till Arabvärlden, FMS
  • Folkmissionens bibelöversättningsarbete i Bortre Asien
  • SLEF:s församlingsarbete i Främre Asien 

Lettlandsarbete

En arbetsgrupp leder Lettlandsarbetet bestående av Jan Nygård (ordf.), Peter Bäck, Carola Kankkonen,  Gustav Kortell, Maria Wiik-Kortell, Erica Nygård, Tomas Enlund och Gunilla Wiklund-Andersson.

Arbetsgruppen arbetar för:

  • Kristian Davids skola i Madona. Denna är en kristen skola med elever från åk 1-9. Skolan fungerar som en kommunitet.
  • Rezekne lutherska församling i Rezekne.