Beställ ämbetsbevis eller släktutredning

  • normala leveranstiden är två veckor
  • leveranstiden är undantagsvis fyra veckor under sommartid (juni-, juli-, och augusti
  • ifall den avlidnes dödsdatumet inte har kommit in i systemet, kan beviset bli fördröjt

En landsomfattande tjänst för att beställa ämbetsbevis har tagits i bruk. Genom stark identifiering kan du via e-tjänsten beställa ett ämbetsbevis med uppgifter om dig själv, ett s.k. levnadsintyg, eller ämbetsbevis i släktutredningsform över en avliden person. Du måste ha hemkommun i Finland för att kunna använda tjänsten. Det är också möjligt att beställa ämbetsbevis genom att ringa regioncentralregistret, tfn 050 3147 261 vardagar kl. 9-15.

Företag och samfund med FO-nummer kan beställa ämbetsbevis eller släktutredning för en annan person med hjälp av detta formulär. Detta är en oskyddad förbindelse. Du kan alternativt också beställa genom att ringa till regioncentralregistret tel 050 3147 261 vardagar kl. 9-15 eller email centralregister.karleby(at)evl.fi

Ärenden som gäller ämbetsbevis, släktutredningar och släktforskning sköts av Karleby regioncentralregister. Till Karleby regioncentralregister hör 1.1.2022 Karleby svenska församling, Karleby finska församling, Kaustby och Ullava församling, Kelviå församling, Lochteå församling, Halso församling, Kannus församling, Perho församling, Toholampi församling och Vetil församling. 

Här kan du bekanta dig med prislistan.

Regioncentralregistret sköts via Karleby svenska församlingens pastorskansli
Västra Kyrkogatan 17, 67100 Karleby

OBS! Med blanketten för beställning av ämbetsbevis kan man inte beställa en släktforskning. Om du vill beställa en släktforskning, se tilläggsuppgifter här.

Så här beställer du ämbetsbevis för bouppteckning

Ämbetsbevis kan beställas på pastorskansliet eller per telefon, e-post eller via nätet.
 
Ämbetsbevis till bouppteckningen bör beställas i god tid före bouppteckningen. Ofta behöver uppgifterna kontrolleras i kyrkböckerna. Alla kyrkböcker är digitaliserade, men det kan ta tid att kontrollera uppgifterna.  

Leveranstiden i Karleby regioncentralregister för ett ämbetsbevis är ca två veckor, sommartid ca fyra veckor. Om den avlidnes dödsuppgifter inte bokförs tillräckligt snabbt kan det medföra fördröjningar i leveranstiden.  

I ett ämbetsbevis antecknas förutom personuppgifterna åtminstone make/maka och barn samt uppgifter om flyttningar. Om den avlidne är barnlös och ogift behövs ämbetsbevis också för den avlidnes föräldrar och eventuella syskon; om syskonen avlidit behövs ämbetsbevis för syskonens barn.  
Karleby regioncentralregister gör ämbetsbevis som är riksomfattande, för dem som dött i en församling som hör till oss. Man behöver inte skilt beställa bevis från alla församlingar den avlidne har hört till. 

Om personen inte varit medlem i kyrkan, beställs ämbetsbevis från Myndigheten för digitaliserin och befolkningsdata..  

Släktutredningen får inte användas till släktforskning. Lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (28 § 1) säger att uppgifterna endast får användas för det ändamål som de överlåtits för.