Barn med föräldrar i kyrkan. Flicka kastar nalle i luften.

Barn och familjer

Barnverksamheten i vår församling riktar in sig på olika åldrar och du är varmt välkommen med i den grupp som passar dig; dagklubb, söndagsskola, minijunior eller barnkör.

Vi samlas också till gemensamma familjegudstjänster och för familjer finns föräldra-barngrupper. Sommartid hålls läger för både små och stora.

Varmt välkommen med!

”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem..” Markus 10:14–15

Liten flicka i kyrkbänken.