Läger 3 hålls 12-18.7.2024 på Torsö. Konfirmationen är 21.7.2024 kl. 10 i Karleby sockenkyrka. Här kommer information om vilka gudstjänster och samlingar konfirmanderna skall delta i före lägret:

1. En valbar gudstjänst under julen.

2. Lördag 20.1 kl. 10-13 Skribaförmiddag i Övre salen, Församlingsentret.

3. Söndag 4.2 kl.12 Gudstjänst i Mikaelsalen. Vi samlas före gudstjänsten kl. 11.30 i Övre salen. Församlingscentret. Frivilligt jatkot med pizza efteråt i Backstage.

4. Lördag 9.3 kl. 18 Crosspoint i Övre salen. OBS! Flyttad från 16.3.

5. Söndag 10.3 kl. 12 Högmässa i Stadskyrkan. Efter gudstjänsten besök på orgelläktaren.

6. Onsdag 10.4 kl. 14.15 Besök på centralsjukhuset. Vi samlas vid huvudingången till centralsjukhuset. Vi är färdiga med besöket ca kl.15. Ifall du inte har möjlighet att delta den dagen, kan du komma med läger 1 onsdag 2.4 eller läger 2 onsdag 20.3 kl.14.15.

7. Lördag 20.4 kl. 20 Ungdomssamling, Backstage, Torggatan 35.

8. Valbar byagudstjänst. Byagudstjänster hålls under våren i Villa skola 17.3, Chydenius skola 24.3, Såka byagård 21.4, Poropirtti i Rödsö 28.4 och i Öja bykyrka 5.5. Byagudstjänsterna börjar kl. 18.

9.Valbar gudstjänst under påsken.

10. Lördag 24.5 kl. 19-21 Ungdomssamling på Torsö lägergård.

11. Söndag 26.5 kl.12 Gudstjänst i stadskyrkan med konfirmander och deras föräldrar. Efteråt lägerinfo.

Efter gudstjänsterna ska du anmäla ditt namn åt prästen. Ifall du inte kan delta är det viktigt att meddela någon av ledarna så kommer vi överens om ett ersättande tillfälle. Hela familjen är varmt välkomna med till ovannämnda gudstjänster

Med önskan om en fin fortsättning på vintern och bön om välsignelse!
Annica Smeds, präst, tfn 050 3147 313, annica.smeds@evl.fi
Max Jakobsèn, ungdomsledare, tfn 050 3147 350, max.jakobsen@evl.fi