Dop

Vid vilken ålder döps barnet?

Enligt anvisningarna från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skall barnets namn registreras inom tre månader från födseln.

Vem kontaktar man för att ordna ett dop?

Du kontaktar pastorskansliet. Du kan ringa eller besöka kansliet.

Vad ska man tänka på när man ordnar dop?

  • Dopkolt. Släkten eller familjen kan ha en egen dopdräkt eller så kan du låna en dräkt från församlingen. Dopdräktens vita färg påminner om dopets heliga gåvor: syndernas förlåtelse, delaktighet i Guds gemenskap och löftet om det eviga livet.
  • Dopljus. Prästen har med sig ett dopljus. Vi dop i hemmet brinner också ett vitt ljus på dopbordet under hela dopet.
  • Dopskål och duk. I kyrkan finns dessa färdigt.  Vid dop i hemmet behövs en skål för dopvattnet och en liten duk att torka barnets huvud med. Ett syskon kan få förtroendeuppdraget att torka barnets huvud.
  • Vatten. Ljummet vatten hälls i dopskålen just före dopet börjar så känns dopet behagligare för den lille.
  • Bibel. På dopbordet finns förutom dopskålen, ljuset, blommor och duk också Bibeln.

Församlingens dop- och fadderbevis överlämnas av prästen.

Dopgästerna bör vara på plats i god tid. Det lönar sig att mata barnet och byta blöja innan dopet börjar.

När tar prästen/kantorn kontakt?

Dopprästen ringer upp och kommer överens om dopsamtal senast under veckan före dopet.  

Kan en vuxen bli döpt?

En vuxen kan bli döpt efter att hen fått dopundervisning.

Mera information om dop hittar du här.