Läger 2 hålls 26.6 - 2.7.2024 vid Merilä lägergård i Jakobstad. Konfirmationen är 7.7.2024 kl. 10 i Karleby sockenkyrka. Här kommer information om vilka gudstjänster och samlingar konfirmanderna skall delta i under de närmaste månaderna:

1. En valbar gudstjänst under julen.

2. Lördag 27.1 Kl. 10-13 Skribaförmiddag i Övre salen, Församlingscentret.

3. Lördag 3.2 kl. 18 Crosspoint i Övre salen.

4. Söndag 18.2 kl.12 Gudstjänst i stadskyrkan. Vi samlas före gudstjänsten kl.11.30 i Mikaelsalen, Församlingscentret. Efter gudstjänsten besök på orgelläktaren.

5. Onsdag 20.3 kl. 14.15 Besök på centralsjukhuset. Vi samlas vid huvudingången till centralsjukhuset. Vi borde vara färdiga med besöket senast kl.15. Ifall du inte har möjlighet att delta den dagen, kan du komma med läger 1 onsdag 2.4 eller läger 3 onsdag 10.4 kl.14.15.

6. Söndag 24.3 kl. 12 Gudstjänst i stadskyrkan. Vi samlas före gudstjänsten kl.11.30 i Mikaelsalen. Frivillig jatkot med pizza efteråt i Backstage, Torggatan 35.

7. Valbar byagudstjänst. Byagudstjänster hålls under våren i Villa skola 17.3, Chydenius skola 24.3, Såka byagård 21.4, Poropirtti i Rödsö 28.4 och i Öja bykyrka 5.5. Byagudstjänsterna börjar kl. 18.

8.Valbar gudstjänst under påsken.

9. Lördag 27.4 kl. 19 Ungdomssamling, Kalvholmens lägergård

10. Lördag 25.5 kl. 19-21 Ungdomssamling, Torsö lägergård.

11. Söndag 26.5 kl.12 Gudstjänst i stadskyrkan med konfirmander och deras föräldrar. Efteråt lägerinfo.

Efter gudstjänsterna ska du anmäla ditt namn åt prästen. Ifall du inte kan delta är det viktigt att meddela någon av ledarna så kommer vi överens om ett ersättande tillfälle. Hela familjen är varmt välkomna med till ovannämnda gudstjänster.

Med önskan om en fin fortsättning på vintern och bön om välsignelse!
Per Stenberg, tfn 050 3147 310, per.stenberg@evl.fi
Heidi Sundström, ungdomsarbetsledare, tfn 050 3147 325, heidi.sundstrom@evl.fi