Skriftskolläger 2

Här är information om vilka gudstjänster och samlingar konfirmanderna skall delta i under de närmaste månaderna.

 1. En valbar gudstjänst under julen.
 2. Söndag 17.1.2021 kl. 12 Gudstjänst i stadskyrkan. Information om slutgiltig lägerplacering och vårens program.
 3. Söndag 24.1 kl. 9-21 Skribainspisdag på Kalvholmens lägergård, Trullövägen 135.
 4. Söndag 14.2 kl.12 Gudstjänst i stadskyrkan. Vi samlas före gudstjänsten kl.11.30 i Mikaelsalen. Frivillig jatkot med pizza efteråt i Backstage.
 5. Onsdag 17.3 kl. 14.30 Besök på centralsjukhuset. Vi samlas vid huvudingången till centralsjukhuset. Vi borde vara färdiga med besöket senast kl.15.15. Ifall du inte ha möjlighet att delta den dagen, kan du komma med läger 1 onsdag 10.3, läger 3 onsdag 24.3 eller läger 4 onsdag 7.4.
 6. Valbar byagudstjänst. Välj en av följande gudstjänster 21.3  i Öja bykyrka,, 11.4 i Chydenius skola, 2.5 i Poropirtti i Rödsö, 16.5 i Såka byagård. Byagudstjänsterna börjar kl. 18.
 7. En valbar gudstjänst under påsken.
 8. Söndag 18.4 kl. 12 Högmässa i stadskyrkan. Vi samlas före högmässan kl.11.30 i Mikaelsalen. Frivillig jatkot med pizza efteråt i Backstage.
 9. Lördag 24.4 kl. 18 Crosspoint i stadskyrkan.
 10. Torsdag 6.5 kl.18 Informationstillfälle inför sommarens läger för både konfirmander och föräldrar i Kyrkbackens församlingshem. 
 11. Fredag 28.5 kl. 19-21 Ungdomssamling på Torsö lägergård 

Efter gudstjänsterna ska du anmäla ditt namn åt prästen. Ifall du inte kan delta är det viktigt att meddela så kommer vi överens om ett ersättande tillfälle. Hela familjen är varmt välkomna med till ovannämnda gudstjänster.