Läger 2 hålls 26.6 - 2.7.2024 vid Merilä lägergård i Jakobstad. Konfirmationen är 7.7.2024 kl. 10 i Karleby sockenkyrka. Här kommer information om vilka gudstjänster och samlingar konfirmanderna skall delta i under de närmaste månaderna:

Information till hemmet- konfirmandläger 2/2024

Plats & tid
Vi startar med buss från Kyrkbackens församlingshem, Kronobyvägen 3, onsdagen den 26 juni kl. 8 till Merilä lägergård i Jakobstad. Följande tisdag, den 2 juli, avslutas lägret kl. 12. Vi åker med buss från Merilä och är tillbaka 
vid Kyrkbackens församlingshem ca kl. 13.  På söndag 30.6 juni kl. 18 firar vi lägergudstjänst vid Merilä lägergård. 
Dit är alla välkomna med! Kaffe serveras från kl. 17.30.

Vad ta med?
Sängkläder, handduk, kläder för både ute- och innebruk, simkläder om man önskar simma, Bibel och eget anteckningsmaterial om man vill. Finns också Biblar, papper och pennor på lägret. Om du vill kan du ta med ett eget musikinstrument. 
Ta inte med dator, spelkonsol, högtalare eller dylikt. Användning av tobak, el-cigarretter, snus, alkohol samt andra rusmedel är förbjudet på lägret (även energidrycker). Telefonerna sätts undan under lektioner, andakter och övrigt program och ska vara på ljudlös nattetid på bordet, inte i sängen. Telefonerna får inte laddas nattetid. 

Närvaro
Många ungdomar har fritidsaktiviteter som tar mycket tid. Lägret pågår endast en dryg vecka. Vi hoppas att andra aktiviteter kan stå åt sidan för den tiden. Ifall någon behöver avlägsna sig från lägret för något viktigt, ber vi föräldrarna ta kontakt med ledarna på förhand och komma överens om saken.

Övning, fotografering och konfirmation 
Torsdag 4 juli kl. 10 blir det konfirmationsövning och fotografering i Annasalen, Kyrkbackens församlingshem och i Sockenkyrkan. Beställningsblankett + kuvert för fotografier delas ut till föräldrarna under lägergudstjänsten på Merilä. Ifall någon inte kan delta i lägergudstjänsten, skickas beställningsblanketten hem med konfirmanden efter lägret.  Den fylls i hemma och konfirmanden tar med den ifyllda blanketten till fotograferingstillfället. En gruppbild kostar 
15 € och ett enskilt porträtt 15 €. Ta med jämna pengar till fotograferingen. Sätt i det bifogade kuvertet tillsammans med beställningsblanketten. Man kan också betala med MobilePay. Beställning av fotografier är valfritt. Bilderna levereras hem per post. 
Söndag 7 juli kl. 10 blir det konfirmation i Karleby sockenkyrka. Konfirmanderna samlas i församlingshemmet kl. 9.15.

Lägeravgiften
Avgiften för lägret är 160 eur. En betalningslänk skickas efter lägret per epost till den vårdnadshavare vars epost meddelats i anmälningsblanketten. Om ni har ni frågor angående lägeravgiften, kontakta någon av lägerledarna.

Personal
Lägerledare: Per Stenberg, präst. Heidi Sundström, ungdomsarbetsledare, Hannes Uunila, kantor. 
Hjälpledare: Alfred Brandt, Noah Ritola, Jona Store, Oscar Byström, Eddie Friis, Moa Pettersson, Minja Malmqvist, Ida-Maria Åkerlund, Reetta Vikamaa, Emma Svenlin.

Viktig information
Ifall det ännu finns något speciellt som inte framkommit vid anmälan och som vi behöver veta om, tex förändringar i allergier eller dieter, ta kontakt med någon av lägerledarna.

_____________________________________________________________________
Per Stenberg, präst, tfn 050 3147 310
Heidi Sundström ungdomsarbetsledare, tfn 050 3147 325 
epost: fornamn.efternamn@evl.fi