Diakonigrupper

Silverlänken för pensionärer och andra intresserade samlas i Kyrkbackens församlingshem kl. 12 med inledande matservering och efterföljande program en torsdag per månad. Eftersom Silverlänken är församlingens verksamhet, behöver man inte vara medlem i någon pensionärsförening för att vara med.

Sorgegrupp hålls en gång per månad (förutom under sommaren) och är till för alla som mist någon när och kär. Man kan komma med då man själv vill och har möjlighet. Som ledare för gruppen fungerar en av församlingens präster och en av diakoniarbetarna.

För mer information om de olika grupperna; kontakta diakoniarbetarna