Diakoni

Diakoni är kyrkans grunduppgift. Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. 

Diakonin vill skapa mötesplatser som hjälper människor att hitta mening i livet och motverka utanförskap och tristess.
Diakonin vill ge stöd och hjälp när livet känns svårt. När ensamhet, sorg, nedstämdhet, relationsproblem eller något annat bekymmer känns svårt kan du vända dig till församlingens diakoniarbetare.

Diakoni är en gemensam strävan:

- till solidaritet och kärlek till din nästa

- att finnas till för varandra

- att dela även de svåraste sakerna i livet

- att ge uppmuntran och att hjälpa att hitta framtidstro

Diakoniarbete utförs av anställda diakonirbetare och volontärer.

Att hjälpa vår nästa är ett gemensamt ansvar!

 

 

Hur kan du hjälpa?

- finnas till som stöd för någon

- anmäla dig som volontär

- delta i tex Gemensat ansvar-insamlingar

- genom att kontakta en diakoniarbetare: fråga vad du kan göra eller berätta vad du vill göra

 

Diakonin utgår från Jesu exempel och undervisning. Om sitt eget uppdrag sade Jesus:

”Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.”
Lukas 4:18

Vi kan ge hjälp bl.a. i form av: 

  • samtal 
  • förbön 
  • kontakt med olika myndigheter 
  • hembesök 
  • tillfälligt ekonomiskt stöd

Fundera inte på om du kan ringa. Bara ring!

Tag kontakt

tf diakon

Karleby svenska församling

diakon - tjänstledig

Karleby svenska församling

diakon - tjänstledig

Karleby svenska församling