Diakonigrupper

Silverlänken

  • En samling för alla daglediga
  • Ordnas en torsdag per månad i Kyrkbackens församlingshem, Anderssalen.
  • Samlingen inleds med lunch kl.12.00. Kl. 13.00 följer en programdel med olika teman och gäster.
  • Kontaktperson Maria Vidjeskog, tfn 050 3147 330. 

Sorgegrupp

  • En gång per månad hålls en öppen samtalsgrupp kring sorg och ensamhet för Dig som mist en anhörig eller vän genom dödsfall.
  • Närmare information fås av Annette Ståhl, tfn 050 3147 331 eller Maria Vidjeskog, tfn 050 3147 330.
     

Tag kontakt

diakon

Karleby svenska församling

tf diakoniarbetare

Karleby svenska församling

diakon - tjänstledig

Karleby svenska församling