En vuxen knyter skosnöret åt ett barn.

 

Vill du vara med och göra frivilligt arbete i församlingen?

Det finns frivilligarbete nom många olika områden inom vår församling.
Här finns en lista på vilka uppgifter som finns och vem du kan kontakta om du är intresserad att delta:

Församlingsfadder

I samband med dopet kan man önska att få en församlingsfadder till sitt barn. Församlingsfadderns uppgifter är att be för barnet och hela familj, och att besöka familjen. Besöken görs efter dopet och i samband med 1:a, 2:a, 3:e och 4:e årsdagen av dopet. Församlingsfaddern fungerar också som en kontaktlänk mellan familjen och församlingen.
Kontaktperson Anne Silfverberg, tfn 050 3147 227

Gudstjänstmedhjälpare

Värdar, textläsare, nattvardsassistenter och kyrkfarstukaffekokare behövs i sockenkyrkan.
Kontaktpersoner Trygve Borg, tfn 050 516 3072

Ovannämnda medhjälpare behövs också i stadskyrkan.
Kontaktpersoner Björn Svenfelt, tfn 0400 718 385, och Alex Hellman, 050 343 5211.

Lettlandshjälpen

En arbetsgrupp ordnar olika tillfällen för att samla in medel till Lettlandshjälpen. Hör av er om ni vill hjälpa till!

Kontaktperson Heidi Sundström, tfn 050 3147 325

Missionsarbete

Församlingen understöder missionärer i olika länder, som är utskickade via Finska missionssällskapet, Evangeliföreningen, Folkmissionen och Såningsmannen. Dessutom jobbar flera ungdomar med kortvarigt missionsarbete t.ex via Ungdom med Uppgift. Vill du vara med och stöda t.ex. genom att gå med i någon grupp som arbetar för missionen?

Kontaktperson Heidi Sundström, tfn 050 3147 325

Musiklivet

Är du intresserad av att medverka som körsångare i enskilda projekt eller regelbunden körverksamhet? Eller vill du medverka i en försångargrupp på läktarna under gudstjänsterna? Det gäller psalmer och liturgi och gruppen samlas en halv timme före. Du kan anmäla intresse som enskild men också som grupp, dvs du tar med dig en grupp.

Kunde du tänka dig att dela ut program eller sälja program under konserter och andra musiktillfällen?

Eller är du intresserad av medverka i någon andakt på Emeliehemmet eller Furuåsen med musik eller sång?

Kontaktperson Martti Laitinen, tfn 050 3147 316.

Diakoni

Diakoni är kyrkans grunduppgift. Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. 

Diakoni är en gemensam strävan:

  • till solidaritet och kärlek till din nästa
  • att finnas till för varandra
  • att dela även de svåraste sakerna i livet
  • att ge uppmuntran och att hjälpa att hitta framtidstro
  • Diakoniarbete utförs av anställda diakoniarbetare och volontärer.

Hur kan du hjälpa?

  • finnas till som stöd för någon
  • anmäla dig som volontär
  • delta i tex insamlingen Gemensamt Ansvar
  • genom att kontakta en diakoniarbetare: fråga vad du kan göra eller berätta vad du vill göra

Kontaktperson Annette Ståhl, tfn 050 3147 331.