Kontakt

Kontaktuppgifter

Karleby svenska församling
Västra Kyrkogatan 17
67100 Karleby
tfn 06 8296 111

Info och telefonväxel

tfn 06 8296 111, må-fre kl 9-15

Pastorskansliet
Västra Kyrkogatan 17 (1:a vån)
tfn 06 8296 881
öppet: må-fre kl 9-15

På pastorskansliet betjänas ni av följande personer:

Silfverberg Anne

Församlingssekreterare

Classes Pastorskansli
Gsm 050 3147 227
Email

- på hennes nummer kan ni ringa t ex angående förrättningar (dop, vigslar och begravningar), bokning av utrymmen och annonsering.

Nystedt Maria

Registersekreterare

Classes Pastorskansli Regioncentralregister
Gsm 050 3147 228
Email

- på hennes nummer kan ni ringa t ex angående ämbetsbetyg, förrättningar (dop, vigslar och begravningar) och bokning av utrymmen.

Ekonomikontoret
Postadress: Västra Kyrkogatan 17, 67100 Karleby
Gatuadress: Gustaf Adolfs gata 16, 2:a våningen
öppet må-fre kl 9-15
tfn 06 8296 111

Regioncentralregister
Västra Kyrkogatan 17, 67100 Karleby
öppet kl 9-15
tfn 06 8296 261

Jourhavande vaktmästare, tfn 050 3147 539 

Anmälningar

Här är de läger och evenemang upplistade till vilka anmälningen pågår.

Inga läger för tillfället