Vi jobbar i Karleby svenska församling

Välkommen att bekanta dig med oss som jobbar i Karleby svenksa församling. 
I den här videoserien presenterar våra medarbetare, som berättar om sig och sitt jobb.

Heidi Sundström

Vad sysslar en missionssekreterare med? Hur många språk talar Heidi?

YouTube-video

 

Ida-Maria ”Madde” Ahola

Vad tycker Ida-Maria är det bästa med hennes jobb? Varför kallas hon Madde?

YouTube-video

 

Åsa Tylli

Vad hör till Åsas jobb som barnledare? Vad tycker hon är det bästa med Karleby svenska församling?

YouTube-video

 

Jani Koivusalo

Var har Jani jobbat tidigare? Vad tycker han om att göra på sin fritid?

YouTube-video

 

Ida-Maria Östman

Hur länge har Ida-Maria jobbat som barnledare? Varför tycker hon det är viktigt att höra till en församling?

YouTube-video

 

Annica Smeds

Vad gillar Annica att göra på sin fritid? Vad tycker hon är det bästa med Karleby svenska församling?

YouTube-video

 

Martti Laitinen

Vad gillar Martti mest i sitt jobb? Var har han jobbat tidigare?

YouTube-video

 

Sara Sandell, ansvarig barnledare

Vad gör Sara på sin fritid? Varför är församlingen viktig för henne?

YouTube-video

 

Maria Vidjeskog, diakoniarbetare

Vad gör Maria på sitt jobb och varför började hon arbeta som diakoniarbetare?

YouTube-video

 

Max Jakobsén, projektarbetare i ungdomsarbetet

Vad sysslar en ungdomsarbetare med och vad har Max för hemlighet att berätta?

YouTube-video

 

Per Stenberg, kyrkoherde

Varför kallar sig Per för sekunda kokkolabo och vad brukar han syssla med på fritiden?

YouTube-video


Anne SIlfverberg, församlingssekreterare

Vad tycker Anne är det bästa med att jobba i Karleby svenska församling? Visste ni att Anne bott 7 år i... ja, var då?

YouTube-video


Johan Sten, kantor

Varför är en församling viktig för Johan och vad brukar han göra på fritiden?

YouTube-video


Annette Ståhl, diakon

Vad gör Annette i sitt arbete och finns det något hon tycker speciellt mycket om? 

YouTube-video