Alla helgons dag - lördag 31.10

Ljus tänds för alla dem som avlidit under året.

Karleby sockenkyrka kl 10

Gamlakarleby stadskyrka kl 12

Observera att det begränsade antalet platser i kyrkan fortfarande är i kraft och att detta antal under inga omständigheter får överskridas. Säkra din plats genom att anlända i tid.

Observera också att sammankomster med mer än 50 personer omfattas av riktlinjerna om hand- och hosthygien samt säkerhetsavstånd. Det måste vara möjligt att hålla säkerhetsavstånd på upp till 2 meter mellan deltager/familjegrupper, både i kyrkan och i kösituationer.

Vi vill också påminna om att den starka maskrekommendationen fortfarande gäller i vårt område och att den även gäller gudstjänster.

 

YouTube-video