Konfirmander!

I början av oktober är det dags att anmäla sig till konfirmandundervisningen! Församlingens skriftskola är för dig som fyller minst 15 år 2024.

Förra året gick 91 procent av unga som hör till kyrkan i skriban. Det är 74 procent av alla 15-åringar.

Varje år ger konfirmanderna feedback på sin konfirmandtid. 9- fick förra årets skriba i medelvitsord. Ungdomarna tycker att konfirmandundervisningen är rolig, trygg och har bra gemenskap.

#KyrkanGörGott

bild av 3 personer och text där det står ”KONFIRMANDER 48 500 unga deltog i konfirmand- undervisning ảr 2022.” .