Musik

Körer, konserter, musiklek, allsång – församlingarnas musikverksamhet är populär. Kyrkorna är vackra och stämningsfulla miljöer för många slags musicerande. År 2022 ordnades 11 591 musikevenemang och över en miljon människor deltog. Under året samlades körer och grupper som leds av församlingarnas kyrkomusiker sammanlagt nästan 20 000 gånger.

Musik har också bevisat positiv inverkan på människors välmående. Musiken är en av Guds vackraste och härligaste gåvor, konstaterade
redan Martin Luther på sin tid.

#MusikGörGott #KyrkanGörGott

Bild av piano och text där det står ”#MusikGörGott #KyrkanGörGott EV.LUTH. KYRKAN I FINLAND”.