Begäran om förbön

Begäran om förbön!

Du kan här skriva en konfidentiell önskan om förbön, som vidarebefordras till församlingens ansvarspersoner.

Jag vill bli kontaktad per e-post.